Odznaczeni oraz honorowi członkowie ZP

Władysław Wnuk przez 68 należał do Zjednoczenia Polskiego w Helsingforsie, z którym przez 39 lat pełnił funkcję prezesa. Z jego osobą związana jest niemal cała historia stowarzyszenia. W 1979 r. uhonorowano go godnością prezesa honorowego Zjednoczenia Polskiego. Prezes Wnuk za swą działalność wyróżniony był wieloma medalami i odznaczeniami:
  • 15-go marca 1929 r. nadano mu Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (Helsinki),
  • w dowód uznania jego aktywności dnia 11-go listopada 1934 r. otrzymał od Prezesa Rady Ministrów (Warszawa) Brązowy Krzyż Zasługi,
  • 8-go stycznia 1938 r. otrzymał Brązowy Medal za Długoletnią Służbę MSZ (Warszawa),
  • w 25-letnią rocznicę sprawowania godności prezesa Zjednoczenia Polskiego uhonorowany został Złotą Odznaką Zjednoczenia Polskiego w Helsingforsie (Helsinki),
  • 5-go maja 1962 r. udekorowany został Krzyżem II Klasy przez Radą Suwerenną Zakonu Maltańskiego (Rzym),
  • otrzymał też złotą odznakę papieską (Rzym),
  • w 1977 r. nadano mu Srebrny Krzyż Zasługi PRL (Warszawa),
  • w 1987 r. Złotą Odznaką Honorową Towarzystwa "Polonia" (Warszawa),
  • w 1988 r. Złoty Krzyż Zasługi PRL (Warszawa).
Te różnego rodzaju wyróżnienia, będące odzwierciedleniem blisko 60 lecia historii Polski i Polonii fińskiej prezes Wnuk przyjmował w naturalny sposób. Odbierał je jako uznanie za trwanie w polskości osoby własnej i skupionych przez niego Polaków w Zjednoczeniu Polskim w Helsingforsie.
Przeczytaj więcej... Opracowała: Elżbieta Later Chodyłowa


HENRYK JACEK BIGOS (4.7.1930 - 8.4.2017)
Zmarł jeden z najstarszych członków Zjednoczenia. Należał do Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach od zawsze. Przeczytaj więcej...


15-go września 2016 w Ambasadzie RP w Helsinkach, w Dniu Wojska Polskiego pułkownik Grzegorz Jeleński odznaczył Zdzisława Mackiewicza, Prezesa Honorowego Oddziału ZP w Turku Medalem PRO PATRIA przyznanego przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

Serdecznie gratulujemy!
Zarząd Zjednoczenie Polskiego w Helsinkach i Turku.

Na zdjęciu Zdzisław Mackiewicz i prezes ZP Michał Zieliński.

W związku z jubileuszem 95-lecia istnienia Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Bronisław Komorowski nadał wysokie odznaczenia państwowe zasłużonym jego działaczom.
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi odznaczeni zostali: pan Henryk Bigos, pani Alicja Sollamo i pan Michał Zieliński oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi pani Brygida Antikainen. Odznaczenia wręczył Ambasador RP pan Janusz Niesyto a w uroczystym przyjęciu wzięli udział m. in. wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą pani poseł Joanna Fabisiak i Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pan Tadeusz Pilat. Imprezę uświetnił występ chóru "Harmonia" z Czarnkowa. W auli ambasady można było także obejrzeć wystawę zdjęć i pamiątek obrazujących historię Zjednoczenia.


Na zdjęciu od lewej: Henryk Bigos, Joanna Fabisiak, Tadeusz Pilat,
Alicja Sollamo, Janusz Niesyto, Brygida Antikainen i Michał Zieliński.
(Zdjęcie wykonał: Jacek Walczak - www.jazzphoto.fi)


Zarząd Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach postanowił w dniu 28.05.2008 przyznać tytuł Honorowego Członka pani Alicji Sollamo, prezesowi w latach 2001-2007, w podziękowaniu za wieloletnią przynależność oraz wkład i oddanie w wykonywaniu pracy na rzecz Zjednoczenia.

Dyplom wręczono Alicji na Spotkaniu Towarzyskim Zjednoczenia w dniu 20-go września 2008.Na zdjęciu od lewej: prezes ZP p. Michał Zieliński, Konsul RP p. Andrzej Drozd, JE Ambasador RP p. Joanna Hofman oraz Attache p. Katarzyna Drozd.
W dniu 10 maja w Rezydencji Ambasadora RP w Helsinkach odbyło się coroczne przyjęcie zorganizowane dla Polonii z okazji 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. W czasie spotkania odbyła się również uroczystość wręczenia prezesowi Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach, panu Michałowi Zielińskiemu, Złotego Medalu, przyznanego panu M. Zielińskiemu przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" za wieloletnią działalność polonijną oraz propagowanie polskiej kultury za granicą. Jak co roku impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem w środowisku polonijnym w Finlandii, miała charakter integracyjny oraz stanowiła okazję do spotkania Rodaków i refleksji nad historią Polski oraz jej dniem dzisiejszym.
(Przedruk ze stron internetowych ambasady RP w Helsinkach.)


10 kwietnia 2008 przebywał w Finlandii z oficjalną wizytą Prezydent RP Lech Kaczyński.
W czwartek o godz. 16:45 spotkał się on w Ambasadzie RP w Helsinkach z przedstawicielami Polonii Fińskiej i udekorował wysokimi odznaczeniami państwowymi zasłużonych członków Zjednoczenia Polskiego.
Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Ewa Kaarela, Krystyna Hyyryläinen i Jerzy Błaszkiewicz-Tuderman (od r. 2007 honorowy członek ZP).

Na zdjęciu od lewej: prezes ZP p. Michał Zieliński, p. Krystyna Hyyryläinen, Prezydent RP p. Lech Kaczyński, p. Ewa Kaarela
oraz p. Jerzy Błaszkiewicz-Tuderman.

Na IV Zlocie Polonii w Kauniainen, we wrześniu 2002, Ambasador RP Andrzej Szynka wręczył odznaczenia p. Katarzynie Lehtonen i p. Januszowi Surwillo.

Odznaczeni na II Zlocie Polonii, który odbył się w sierpniu 2000 roku w Emäsalo od lewej: p. Jacek Ratajczak, p. Alicja Sollamo, p. Zdzislaw Hoffman oraz p. Tadeusz Tracewski.
Przemawia ówczesny Ambasador RP p. Józef Wiejacz.

Honorowi członkowie Zjednoczenia Polskiego, którym przyznano tutuł Członka Honorowego na uroczystości 80-lecia ZP w kwietniu 1998 roku.

Na zdjęciu od lewej: Henryk Bigos, Leokadia Kosiorek, Wiktor de Szejko i Lucja Kalpa.