Zjednoczenie Polskie w Helsinkach - oddział w Turku


Oddział Zjednoczenia Polskiego powstał w Turku w 2001 roku z inicjatywy grupy Polaków na stałe mieszkających w tym mieście i jego okolicach.


Skład zarządu Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach - oddziału w Turku na rok 2018:
       
  Małgorzata Karabella
prezes
Elwina Żołędziewska
sekretarz
Marta Brzózka
skarbnik


Więcej o działalności oddziału przeczytaj w biuletynie Kontakt.