Zjednoczenie Polskie w Helsinkach - oddział w Turku

Zjednoczenie Polskie w Helsinkach - oddział w Turku powstał w 2001 roku z inicjatywy wąskiej grupy Polaków na stałe mieszkających w Turku i okolicach.Skład zarządu Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach - oddziału w Turku na rok 2016:

 

Małgorzata Karabella
prezes

Elwina Żołędziowska
sekretarz

Marta Brzozka
skarbnik


O działalności oddziału przeczytaj w biuletynie Kontakt.