Zjednoczenie Polskie w Helsinkach - Helsingin Puolalaisyhdistys - on perustettu 3. päivänä huhtikuuta 1917. Yhdistyksen tavoitteena on puolalaisen kulttuurin, puolalaisten perinteiden, tapojen ja historiallisten arvojen vaaliminen puolan kielellä ja niiden välittäminen nuoremmille sukupolville. Zjednoczenie on yhdistys, joka yhdistää Suomessa asuvia puolalaisia. Sen jäseninä on myös Suomen kansalaisia, jotka tuntevat sympatiaa Puolaa kohtaan, joilla on puolalaisia ystäviä tai jotka haluavat oppia puolan kieltä. Jos asut Suomessa ja haluat liittyä Zjednoczenie Polskie w Helsinkach -Puolalaisyhdistykseen, täytä jäsenhakemus ja lähetä se -Zjednoczenie Polskien osoitteeseen.Zjednoczenie Polskie w Helsinkach zostało założone 3-go kwietnia 1917 roku. Celem jego jest pielęgnowanie polskiej kultury, tradycji, obyczajów i wartości historycznych w języku polskim oraz przekazywanie ich młodszym pokoleniom. Zjednoczenie jest stowarzyszeniem skupiającym Polaków mieszkających na terenie Finlandii ale są w nim również członkami obywatele fińscy, którzy sympatyzują z Polską, mają przyjaciół Polaków lub chcieliby nauczyć się języka polskiego. Przeczytaj krótką informację o działalności Zjednoczenia Polskiego w językach: polskim, fińskim lub angielskim. Jeżeli mieszkasz w Finlandii i chcesz wstąpić do Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach, wypełnij deklarację i wyślij ją na adres ZP.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA ZJEDNOCZENIA
Spotkania odbywają się zwykle w drugą niedzielę miesiąca o godz. 17-tej w sali parafialnej św. Henryka przy ulicy Puistokatu 1. W miesiącach czerwiec i lipiec letnia przerwa.
Zajrzyj również na stronę Aktualności.


Do naszych Rodaków na Białorusi

Drodzy Rodacy!
W ślad za Europejską Unią Wspólnot Polonijnych pragniemy zapewnić Was o naszym poparciu i przesyłamy słowa otuchy dla wszystkich Polaków zamieszkałych na Białorusi, a szczególnie dla aresztowanych działaczy mniejszości polskiej. Podziwiamy Waszą determinację w walce o prawa Polaków i wierzymy, że Wasze wysiłki zakończą się sukcesem. Potępiamy wszystkie bezprawne działania ograniczające prawa mniejszości do pielęgnowania własnego języka, kultury i tożsamości narodowej.

Jesteśmy z Wami!

Zjednoczenie Polskie w Helsinkach
Michał Zieliński i Jerzy GogulskiKochani Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele, już po raz dwunasty zapraszamy do udziału w konkursie "Być Polakiem".

Obmyślenie koncepcji pracy konkursowej i jej przygotowanie to dla uczestników wysiłek ale też niewspółmierna korzyść. Każda zdobyta wiedza okazuje się być kiedyś przydatna a ta dotycząca historii własnej rodziny czy dziejów przodków potrzebna jest od zaraz, bo jak się mówi, człowiek bez przeszłości nie ma przyszłości.

Pandemia zamyka nas w domach i skazuje na odosobnienie. Ten stan ma także zalety. Więcej przebywamy razem. W wolnych chwilach możemy, więc porozmawiać o sprawach zwykle odkładanych na później. To dobry czas by w gronie rodziny podyskutować czym jest tożsamość człowieka? Dlaczego tak ważne jest określenie własnej tożsamości: religijnej, narodowej, kulturowej, cywilizacyjnej i szukanie odpowiedzi, jak ją budować lub wzmacniać?

Młodzież znajduje odpowiedzi na te pytania przystępując do udziału w konkursie "Być Polakiem", angażującym nie tylko intelekt, ale także a może przede wszystkim, emocje. Tysiące nadesłanych prac i dziesiątki opinii młodzieży przekonują, że przygotowanie pracy konkursowej to spotkanie z żywą historią, pozwalającą lepiej poznać i zrozumieć Polskę, a w efekcie bardziej ją pokochać.

Zapraszamy, więc dzieci i młodzież żyjącą poza granicami Polski w tę podróż w czasie i w przestrzeni. Wspomnienia rodzinne, przyzwyczajenia Polaków i ich zachowania, a także pojmowanie polskości w wymiarze społecznym i narodowym to obszary tematyczne tegorocznej edycji Konkursu.

Zapraszamy! Więcej informacji na www.bycpolakiem.pl.

Film promocyjny, Kalendarium, Formularz zgłoszeniowy,

Regulamin - moduł A (dla dzieci i młodzieży), Tematy - moduł A,

Regulamin - moduł B (dla nauczycieli polonijnych), Temat - moduł B, Konspekt - moduł B
 

 

Zjednoczenie Polskie w Helsinkach - oddział w Turku