Zjednoczenie Polskie w Helsinkach - Helsingin Puolalaisyhdistys - on perustettu 3. päivänä huhtikuuta 1917. Yhdistyksen tavoitteena on puolalaisen kulttuurin, puolalaisten perinteiden, tapojen ja historiallisten arvojen vaaliminen puolan kielellä ja niiden välittäminen nuoremmille sukupolville. Zjednoczenie on yhdistys, joka yhdistää Suomessa asuvia puolalaisia. Sen jäseninä on myös Suomen kansalaisia, jotka tuntevat sympatiaa Puolaa kohtaan, joilla on puolalaisia ystäviä tai jotka haluavat oppia puolan kieltä. Jos asut Suomessa ja haluat liittyä Zjednoczenie Polskie w Helsinkach -Puolalaisyhdistykseen, täytä jäsenhakemus ja lähetä se -Zjednoczenie Polskien osoitteeseen.Zjednoczenie Polskie w Helsinkach zostało założone 3-go kwietnia 1917 roku. Celem jego jest pielęgnowanie polskiej kultury, tradycji, obyczajów i wartości historycznych w języku polskim oraz przekazywanie ich młodszym pokoleniom. Zjednoczenie jest stowarzyszeniem skupiającym Polaków mieszkających na terenie Finlandii ale są w nim również członkami obywatele fińscy, którzy sympatyzują z Polską, mają przyjaciół Polaków lub chcieliby nauczyć się języka polskiego. Przeczytaj krótką informację o działalności Zjednoczenia Polskiego w językach: polskim, fińskim lub angielskim. Jeżeli mieszkasz w Finlandii i chcesz wstąpić do Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach, wypełnij deklarację i wyślij ją na adres ZP.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA ZJEDNOCZENIA
 
Walne zebranie.
Ponieważ na zebraniu walnym w dniu 11-go lutego nie było wymaganej ilości członków, wyznaczono nowy termin na 11-go marca 2018 o godz. 17:00 w sali parafialnej katedry św. Henryka w Helsinkach. Zebranie będzie ważne, zgodnie ze statutem, bez względu na ilość obecnych. Przypominamy, że prawo głosu mają tylko te osoby, które opaciły składki za rok 2017.
Nr. konta Zjednoczenia: ZP Nordea FI13 1247 5000 0012 63
Porządek zebrania ustalony jest w Statucie ZP i można się z nim zapoznać na naszych stronach Internetowych.
Zapraszamy, zarząd.
Spotkania odbywają się zwykle w drugą niedzielę miesiąca o godz. 17-tej w sali parafialnej św. Henryka przy ulicy Puistokatu 1.
Zajrzyj również na stronę Aktualności.
 

Zjednoczenie Polskie w Helsinkach - oddział w Turku