Zjednoczenie Polskie w Helsinkach - Helsingin Puolalaisyhdistys - on perustettu 3. päivänä huhtikuuta 1917. Yhdistyksen tavoitteena on puolalaisen kulttuurin, puolalaisten perinteiden, tapojen ja historiallisten arvojen vaaliminen puolan kielellä ja niiden välittäminen nuoremmille sukupolville. Zjednoczenie on yhdistys, joka yhdistää Suomessa asuvia puolalaisia. Sen jäseninä on myös Suomen kansalaisia, jotka tuntevat sympatiaa Puolaa kohtaan, joilla on puolalaisia ystäviä tai jotka haluavat oppia puolan kieltä. Jos asut Suomessa ja haluat liittyä Zjednoczenie Polskie w Helsinkach -Puolalaisyhdistykseen, täytä jäsenhakemus ja lähetä se -Zjednoczenie Polskien osoitteeseen.Zjednoczenie Polskie w Helsinkach zostało założone 3-go kwietnia 1917 roku. Celem jego jest pielęgnowanie polskiej kultury, tradycji, obyczajów i wartości historycznych w języku polskim oraz przekazywanie ich młodszym pokoleniom. Zjednoczenie jest stowarzyszeniem skupiającym Polaków mieszkających na terenie Finlandii ale są w nim również członkami obywatele fińscy, którzy sympatyzują z Polską, mają przyjaciół Polaków lub chcieliby nauczyć się języka polskiego. Przeczytaj krótką informację o działalności Zjednoczenia Polskiego w językach: polskim, fińskim lub angielskim. Jeżeli mieszkasz w Finlandii i chcesz wstąpić do Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach, wypełnij deklarację i wyślij ją na adres ZP.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA ZJEDNOCZENIA
Spotkania odbywają się zwykle w drugą niedzielę miesiąca o godz. 17-tej w sali parafialnej św. Henryka przy ulicy Puistokatu 1. W miesiącach czerwiec i lipiec letnia przerwa.
Zajrzyj również na stronę Aktualności.

Tydzień Polskich Filmów w Finlandii. Dowiedz się więcej . . .

W dniu 13.03.2022 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach. Udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium i dokonano wyboru nowego.
W skład Zarządu wchodzą:
Beata Sopyllo - prezes,
Michał Zieliński - zca prezesa,
Jerzy Gogulski - sekretarz,
Bożena Valtonen - skarbnik,
Tomasz Becelewski - członek zarządu,
Wojciech Gawdziński - członek zastępczy,
Tadeusz Tracewski - członek zastępczy.
Postanowiono, że wysokość składek członkowskich nie ulega zmianie i wynosi 30 €, a dla emerytów, rencistów, studentów i uczniów 15 € rocznie.

Postanowiono też, że Zjednoczenie Polskie dokona wpłaty 100 € na pomoc dla Ukrainy.
Jerzy Gogulski

Ogłoszenie wyników konkursu "Być Polakiem 2021".
 

 

Zjednoczenie Polskie w Helsinkach - oddział w Turku