Koncert zespołu pieśni i tańca "Dzieci Płocka"


W niedzielę, 3-go maja 2009 na koncercie w Konserwatorium Muzycznym w Helsinkach wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "DZIECI PŁOCKA". Organizatorem było Zjednoczenie Polskie we współpracy z Ambasada RP. Obecni byli goście honorowi: Ambasador RP pani Joanna Hofman, Konsul RP pan Andrzej Drozd, przewodnicząca Zwiazku Towarzystw Finlandia-Polska (SPYL) pani Marjukka Mäyry.
Koncert dostarczył niezapomnianych wrażeń. Scena mieniła się kolorami strojów. Tańce i pieśni ludowe wywołały gorące brawa zachwyconej publiczności.
W Katedrze św. Henryka, podczas Mszy św. zespół w harcerskich mundurkach uczestniczył w liturgii i dał koncert pieśni religijnych i patriotycznych dostarczając niezapomnianych przeżyć duchowych.

Poniżej przemówienie Druha T. Milke wygłoszone po koncercie.

Szanowni Państwo,
wielkim zaszczytem jest dla nas możliwość świętowania wspólnie z Państwem rocznicy jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego narodu - uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Dziękujemy za te brawa w szczególności, że nie wystąpili przed Państwem artyści scen Polskich a zwykłe polskie dzieci, którym dzięki Wam dane było poznać uroki Waszej drugiej Ojczyzny Finlandii, której przyszło zastąpić Wam Ojczyznę Waszych Matek i Ojców.
Szczególne słowa podziękowania chciałbym skierować do osób bez których dzisiejsze spotkanie nie doszłoby do skutku. Pozwólcie Państwo, że z tego miejsca podziękuje Pani Ambasador RP w Finlandii pani Joannie Hofman.
Na ręce pana prezesa Michała Zielińskiego chcielibyśmy złożyć podziękowania całemu Zjednoczeniu Polskiemu w Helsinkach, głównemu organizatorowi pobytu dzieci polskich w Finlandii. Wreszcie dziękujemy Maciejowi Kadłubowskiemu - byłemu dziecku Płocka, który tak niedawno tańczył i śpiewał jak te dzieci a dziś piastuje funkcję dyrektora ds. marketingu w liczącej się międzynarodowej korporacji. Wreszcie dziękujemy wszystkim tym, którzy zechcieli przyjść na dzisiejszy koncert a w szczególności tym, którzy przyszli tu ze swoimi dziećmi.
Szanowni Państwo, tym samym daliście świadectwo, że nie odcinacie się od korzeni lecz przekazujecie nasze dziedzictwo, to co nasze polskie, kolejnym pokoleniom i za to Wam jeszcze raz dziękujemy.
Tadeusz Milke