Nasz biuletyn
UWAGA! DODATEK
Luty - Marzec 2005  
NR 57

 

Walne Zebranie Zjednoczenia Polskiego


13.02.2005 odbyło się Walne Zebranie Zjednoczenia. Po wyborach i po ukonstytuowaniu się - zarząd na rok 2005 wygląda tak:
Prezes - Alicja Sollamo
Wiceprezes - Henryk Bigos
Skarbnik - Robert Janasik
Sekretarz - Maciej Około-Kułak
Członek zarządu - Brygida Antikainen
Członek zarządu - Piotr Rajecki.

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem!
Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się zrealizować wszelkie nasze plany i zamierzenia.

Oto nasze plany na 2005 rok:


5.03 - Spotykamy się w Lahti, kibicujemy Małyszowi i innym polskim zawodnikom,
20.03 - Spotkanie w sali parafialnej - dyskusja nad planami działalności na bieżący rok oraz projekcja polskiego filmu,
3.4 - Mija 88 rocznica powstania naszego stowarzyszenia. Z tej okazji spotkanie w sali parafialnej tzw. KAWA po polskiej Mszy św. Na tym spotkaniu przedstawimy historię i przekażemy informacje o Zjednoczeniu Polskim w Helsinkach,
2.05 - godz.18.30 Koncert w Sali Baldera W Helsinkach z okazji Święta Polonii 2.05 i Dnia 3.Maja,
14.05 - Majowy piknik na Suomenlinna, (Ciekawostka z historii: w 1919 roku, gdy Finlandia była już niepodległym państwem, tam właśnie stacjonowała Dwizja Polskiej Cieżkiej Artylerii. Zjednoczenie posiada w swoich archiwach pieczątkę z tego okresu)
11.06 - wycieczka statkiem na jedną z wysp w Helsinkach,
27.08 - VII Zlot Polonii, 18.09 - wycieczka w plener (może na grzyby?) i ognisko...... LUB - wizyta w Muzeum Mannerheima ( w zależności od pogody)
16. albo 23.10 - Towarzyskie spotkanie ZP w sali parafialnej - giełda książek oraz gry, śpiewy i zabawy.....lub wycieczka do Muzeum Mannerheima,
11.11 (ew. 10.11) - KONCERT LISTOPADOWY,
20.11 - Spotkanie towarzyskie ZP w sali parafialnej z cyklu: spotkania z ciekawymi ludźmi,
Grudzień - Jasełka i spotkanie ze św. Mikołajem.

Chętnie przyjmiemy wszelkie uwagi i nowe propozycje. Wszystkie osoby chętne do współpracy z zarządem, serdecznie zapraszamy.

zarząd

 

Spotkanie towarzyskie Zjednoczenia


Spotkanie towarzyskie odbędzie się w niedzielę 20.03. o godz.17.00 w sali parafialnej św. Henryka, przy ul. Puistokatu 1 w Helsinkach. Tematem spotkania - dyskusja nad planami na rok 2005 . Czekamy na Wasze opinie, nowe pomysły, idee i konkretne inicjatywy.Przewidziana jest także projekcja polskiego filmu.

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd

Składki członkowskie


Decyzją Walnego Zebrania wysokość składek pozostała niezmieniona. Składki członkowskie na rok 2005 wynoszą:
26 euro za pierwszego członka rodziny,
11 euro za każdego pod tym samym adresem mieszkającego, następnego członka rodziny.
Opłata 11 euro przysługuje także studentom, bezrobotnym i emerytom. Dzieci do lat 16 składek nie płacą ! Termin wpłat do dnia 31 marca 2005 roku.
Konto bankowe:
NORDEA Helsinki Senaatintori 124750-1263

Polonia w Turku


8.01.2005, zaraz po św. Mszy polskiej odprawionej przez ks.Piotra Gebarę, odbyło się jak zwykle w sali pariafialnej spotkanie oddziału Zjednoczenia Polskiego. Listę obecności podpisały 23 osoby. Członkowie zarządu powitali zebranych, a dla kilku solenizantów odśpiewano sto lat. Jedzenia i picia było pod dostatkiem. Śpiewaliśmy również znane piosenki. Z okazji kończącego się karnawału na zakończenie spotkania odbył się konkurs strojów karnawałowych. Pierwsze miejsce zdobył znaczną ilością głosów Jaś Pompero. Zwycięzcom ks. Piotr wręczył tabliczki czekolady. Wszysy bawili się doskonale.Uzgodniono, że następne spotkanie poprzedzone Mszą polską, odbędzie się w sobotę 12 marca ogodz.16.00
Zdzisław Mackiewicz

W numerze:
Str. 1. Nowy zarząd, plany na 2005 r, aktualności...
Str. 2. c.d. aktualności, nauka języka polskiego
Str. 3. Polski kolarz, igrzyska, konkursy dla młodzieży
Str. 4. Studia przez Internet, lyhyesti suomeksi

Nasz biuletyn
strona 1

 

Wielki sukces polskiego pedagoga w Finlandii


W styczniu tego roku odbył się w Kuopio najważniejszy krajowy Konkurs Skrzypcowy w Finlandii.
1-szą nagrodę zdobył najmłodszy uczestnik, 17-letni Petteri Iivonen, a 23-letnia Minna Pensola otrzymała 2-gą nagrodę. OJCEM sukcesów młodych laureatow jest JERZY BŁASZKIEWICZ, wykładowca gry na skrzypcach w Konserwatorium w Helsinkach. On to właśnie, ucząc obojga od wczesnego dzieciństwa wpoił im i zbudował wspaniałe podstawy gry na skrzypcach wykorzystując polską szkołę i swoj wielki talent pedagogiczny. Oboje laureaci konkursu są bardzo dobrze znani Polonii fińskiej,uświetniali swoimi występami Jubileusze Zjednoczenia i uroczyste Koncerty 3-Majowe. Petteri Iivonen studiuje obecnie w Akademii im. J.Sibeliusa w Helsinkach a Minna Pensola w Europie.

GRATULUJEMY JURKU I ZYCZYMY DALSZYCH SUKCESOW!

Michał Zieliński
w imieniu Zarządu Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach

Klub Przedszkolaka


W niedzielę 6 marca wraz z dziećmi i rodzicami udajemy się do Muzeum Tramwajów. Adres: Tőőlőnkatu 51 A Helsinki. Spotykamy się przed wejściem do muzeum o godzinie 11.00. Dla dzieci - wstęp wolny, dla dorosłych - 3 euro.
Dla zainteresowanych strona internetowa muzeum: tutaj

Zapraszamy!
Agnieszka + Agnieszka

Mistrzostwa w Lahti....


Tradycyjnie w Lahti w dniach 5 - 6 marca odbędą się narciarskie zawody zaliczane do Pucharu Swiata. Krótki termin nie pozwolił na zorganizowanie wspólnego wyjazdu, ale na trybunach nie powinno zabraknąć kibiców do dopingowania naszych zawodników.
Spotykamy się więc w Lahti na trybunach !
Na str. 4-tej podajemy rozkład zawodów oraz ceny biletów. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.lahtiskigames.com Bilety sprzedaje Lahden Matkailu i Lippupisteet w całej Finlandii

Kwerenda podreczników


Ambasada RP zwróciła się do nas ponownie z prośbą o sprawdzenie wiadomości zawartych w podręcznikach szkolnych. Chodzi o sposób przedstawienia w podręcznikach tematyki II wojny światowej, a w szczególności, czy nie znajdują się tam określenia typu "polskie obozy koncentracyjne" lub inne wyrażenia sugerujące współodpowiedzialność Polaków za zbrodnie nazistow. Członkowie Zjednoczenia, posiadający dzieci w wieku szkolnym albo zatrudnieni w szkołach, czy też mający w inny sposób dostęp do szkolnych książek, proszeni są o zapoznanie się z podręcznikami historii dot. okresu II wojny światowej i o przekazanie swoich uwag do Ambasady.

zarząd

 

Informacja w sprawie tzw. listy Wildsteina


W związku z licznymi zapytaniami w sprawie tzw. listy Wildsteina, Wydział Konsularny Ambasady RP w Helsinkach informuje, że ww. lista jest jedynie częścią zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej. Na jej podstawie nie można w żaden sposób stwierdzić, czy figurująca tam osoba, była pracownikiem organów bezpieczeństwa PRL lub ich tajnym współpracownikiem lub osobą pokrzywdzoną przez organy bezpieczeństwa PRL. Na tzw. liście Wildsteina wszystkie ww. kategorie osób są połączone w jeden zbiór. W spisie wyszczególnione jest jedynie imię (imiona) i nazwisko danej osoby bez dodatkowych danych identyfikacyjnych. W wielu przypadkach zbieżność danych personalnych jest przypadkowa - te same imiona i nazwiska nosi wiele osób.
Niezależnie od faktu ewentualnego figurowania na tzw. liście Wildsteina, zgodnie z ustawą z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej (Dz.U. z 1998 r., nr 155, poz.1016) każdy ma prawo wystąpić z pytaniem do Instytutu Pamięci, czy jest pokrzywdzonym. Pokrzywdzonemu należy, na jego wniosek, udzielić informacji o posiadanych i dostępnych dotyczących go dokumentach. W tym celu należy wypełnić i złożyć wniosek. Osoba mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą może złożyć wniosek osobiście w polskiej placówce konsularnej. Wniosek dostępny jest na stronach internetowych IPN (www.ipn.gov.pl). Można również wniosek otrzymać z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Helsinkach. Nie pobierane są opłaty związane z pobraniem i złożeniem wniosku. Według informacji uzyskanych z IPN należy liczyć się w niektórych przypadkach nawet z kilkumiesięcznym okresem oczekiwania na pisemną odpowiedź IPN.

 

Ucz się polskiego - w Polsce


Jak co roku Katolicki Uniwersytet Lubelski (Szkoła Języka i Kultury Polskiej) organizuje letnie (ale także i roczne oraz indywidualne) kursy nauki języka polskiego, dające duże możliwości wyboru. Są to kursy o różnej długości z podziałem według poziomu zaawansowania i o różnych stopniach intensywności w okresie od 11 lipca do 13 sierpnia. Foldery kursów rozdaliśmy chętnym na Walnym Zebraniu w dniu 13.02. Informacje o kursach można znaleźć także w Internecie: http://www.kul.lublin.pl/school/pl/szkola.html

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej


Także przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu istnieje Szkoła Języka i Kultury Polskiej, prowadząca kursy języka polskiego (75 godzin dydaktycznych - sierpień, cena 700 euro). W programie wykłady z historii Polski, literatury, teatru, filmu, geografii, kulturoznawstwa; konwersatoria, warsztaty np.: gotowanie po polsku, chór, teatr, polskie tańce narodowe, gazeta itp.; intensywny kurs języka polskiego 42 godziny; testy, egzaminy - punkty kredytowe ECTS....
Pełna informacja o programach nauczania znajduje się w informatorach dla studentów (dostępnych w Studium, Dziale Nauczania i Dziale Współpracy z Zagranicą UAM, dwzuam@amu.edu.pl)

Nasz biuletyn
strona 2


XII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne


W Warszawie w dniach 6 - 14 sierpnia 2005 zostaną rozegrane XII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne.Informacje dotyczące Igrzysk oraz możliwości udziału w znajdują się na stronie internetowej www.igrzyskapolonijne.com oraz pod adresem:Komitet Organizacyjny XII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych , ul. Solec 71, 00 - 402 Warszawa, POLSKA, tel.+ 48 22 621 47 42, fax.+ 48 22 621 47 82.

Słynny polski niepełnosprawny kolarz


Henryk Fortoński jest rodowitym Wałbrzyszaninem. Ma 47 lat. Kilkanaście lat temu, podczas pracy w kopalni uległ wypadkowi, w wyniku którego utracił lewą nogę. To wydarzenie można w pewnym sensie potraktować jako start do nowego, zupełnie innego życia. Na początku było bardzo ciężko - potem, głównie dzięki sportowi rozpoczął nowe życie. Najpierw został maratończykiem. Na wózku inwalidzkim uczestniczył nawet w Maratonie Pokoju. Potem rozpoczęła się przygoda z koszykówką. Jako zawodnik ze swoją drużyną zdobył mistrzostwo Polski. Od kilku lat jego największa pasją są rowery. Przed trzema laty uczestniczył w rajdzie dookoła Polski, następnego roku odbył rajd po Europie. W 2004 roku Henryk Fortoński był świadkiem największego święta sportowego sportowców niepełnosprawnych z całego świata czyli Igrzysk Paraolimpijskich w Atenach.
Oczywiście do Aten pojechał na rowerze.
Gdziekolwiek się pojawił, w każdym kraju przez który przejeżdżał - Polonia przyjmowała Henryka i jego ekipę berdzo serdecznie. Nawiązał on wtedy kontakty z przedstawicielami organizacji polonijnych z Niemiec, Holandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Austrii. Latem tego roku Henryk planuje rajd rowerowy przez kraje bałtyckie i Skandynawię do Nordkapp. Miesiąc temu Henryk skomunikował się z zarządem Zjednoczenia prosząc o różne informacje dotyczące jego przejazdu przez Finlandię. Pytał także, czy Polonia fińska mogłaby jemu i jego ekipie (w sumie trzy osoby) zapewnić nocleg w okolicach Helsinek a jeśli byłoby to możliwe - także i w Tampere czy gdziekolwiek indziej na trasie jego wyprawy.
Oto jak wygląda ta trasa:
11.07.2005 Dzień przyjazdu do Helsinek
12.07.2005 Helsinki - Tampere przez Lahti 230km
13.07.2005 Tampere - Jyväskylä 153km
14.07.2005 Jyväskylä - Kuopio 137km
15.07.2005 Kuopio - Kajaani 174km
16.07.2005 Kajaani - Polonkylä
17.07. dzień przerwy
18.07.2005 Polonkylä - Tohmo 194km
19.07.2005 Tohmo - Vuotos 176km
20.07.2005 Vuotos - Kamenen 140km
21.07.2005 Kamenen - Lakselev (Norwegia) 168 km
22.07.2005 Lakselev - Ytre Kafiord 108 km
23.07.2005 Meta Nordkapp
24.07.2005 powrot do Polski samochodem

Drodzy członkowie Zjednoczenia - apelujemy więc o udzielenie Henrykowi Fortońskiemu wszelkiej pomocy na trasie rajdu a także, jeżli jest to możliwe, o udzielenie jemu i jego ekipie gościny i noclegów.
Potrzebne są nam także wszelkie informacje o polach kampingowych na trasie rajdu.Jeśli wśród Was jest ktoś, kto miałby możliwość udzielenia noclegów - prosimy o informację i zgłoszenie się tel. do Alicji: 050-5604342 lub do kogokolwiek z zarządu. Strony Internetowe Henryka Fortońskiego: http://www.um.walbrzych.pl/fortonski/

Dla polonijnej młodzieży........


* Konkurs "Moja rodzina na zakrętach historii".
W Lublinie założone zostało Stowarzyszenie Miłośników Historii Mówionej, którego celem jest "uchronić od zapomnienia relacje świadków historii.... uchronić to, co najszlachetniejsze w narodzie polskim od zapomnienia, bez interpretacji politycznych".
Stowarzyszenie pragnie służyć idei głoszonej przez Józefa Piłsudskiego twórcy niepodległego państwa polskiego: "Naród bez przeszłości jest jak człowiek bez pamięci - traci swoją osobowość".
Uchronieniu od zapomnienia choćby najmniejszych okruchów wspomnień ma służyć ogłoszony konkurs "Moja rodzina na zakrętach historii". Dzięki niemu Stowarzyszenie pragnie wywołać w młodym pokoleniu zainteresowanie własnymi korzeniami, o których mogą jeszcze opowiedzieć rodzice, dziadkowie. Następne pokolenia będą miały już niestety mniejsze szanse. Nagrodą w konkursie są dwa indeksy na historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i jeden na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
W konkursie udział wziąść mogą uczniowie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Materiały konkursowe można otrzymać od Alicji tel: 050 -5604342 ale też można je znaleźć na stronach internetowych; http://studio-rl.w.interia.pl/ lub www.radio.lublin.pl Ikona - Studio Historii Mówionej, link Stowarzyszenie Miłośników Historii Mówionej.

* Konkurs MŁODZI TŁUMACZE
Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ oraz Dom Kultury "Rakowiec" poprosil nas o pomoc w rozpropagowaniu idei projektu "MŁODZI TŁUMACZE" II EDYCJA.
Projekt ten wspiera i deklaruje patronat i opiekę nad jego realizacją Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Kultury.
Podstawowym zadaniem projektu jest powstanie przy Polskim Ośrodku Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ w Warszawie grupy młodych tłumaczy literatury polskiej wywodzących się ze środowisk polonijnych , będących w przyszłości promotorami i tłumaczami polskiej współczesnej dramaturgii, poezji i literatury. Celem jest także nawiązanie trwałej współpracy artystycznej z młodą generacją Polaków zamieszkujących różne kraje ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej .
W 2005 roku jest organizowana druga już edycja konkursu skierowanego do młodzieży w wieku 16-21 lat, która na stałe mieszka poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i biegle włada językiem polskim i językiem kraju zamieszkania. Regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia można otrzymać od Alicji tel. 050 5604342 lub pobrać ze stony internetowej www.rakowiec.art.pl oraz www.republika.pl/assitej/

* Kartki pocztowe...
Paweł Drożdżal, ul Wspólna 22, 98-275 Brzeźno, Polska, zbiera kartki i znaczki pocztowe z całego świata - prosi o przesłanie kartki pocztowej z Finlandii.....

Nasz biuletyn
strona 3

 

Studia przez Internet


Przy Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi (www.wshe.lodz.pl) działa Polski Uniwersytet Wirtualny (www.puw.edu.pl) prowadzący studia i kursy przez Internet i dający obywatelom polskim zamieszkałym za granicą możliwości uczenia się na odległość. Lista kursów z "zarządzania i marketingu" obejmuje ponad 30 pozycji i tyle samo z Informatyki. Zainteresowani mogą je otrzymać od Alicji.

Lyhyesti suomeksi


* Yhdistyksen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 13.2.2005 klo 17.00 Pyhän Henrikin kirkon seurakuntasalissa, Helsingissä.
Vuoden 2005 hallitus:
Puheenjohtaja: Alicja Sollamo
Varapuheenjohtaja: Henryk Bigos
Sihteeri: Matti Okolo-Kulak
Taloudenhoitaja: Robert Janasik
Jäsenet: Brygida Antikainen ja Piotr Rajecki.

Kiitämme luottamuksesta ja kutsumme kaikki jäsenet yhteistyőhőn. Edessämme on uusi vuosi ja uudet haasteet. Toteuttaaksemme suunnitelmat, hyvät ystävät, tarvitsemme teidän tukeanne !
Hallitus

* Yhdistyksen seuraava kokous on sunnuntaina 20.03.2005 klo: 17.00 Pyhän Henrikin kirkon seurakuntasalissa Puistokatu 1, Helsingissä. Teemana - tulevan vuoden ohjelma. Kokouksessa esitetään myős puolalainen elokuva.
Tervetuloa mukaan!
Hallitus

* LASTEN LEIKKIKERHO
Sunnuntaina 6 maaliskuuta vierailemme lasten ja heidän vanhempiensa kanssa Raitioliikennemuseossa.
Tavataan museon oven edessä kello 11.00. Vapaa pääsy alle 18 v., aikuisten lippu - 3 euro.
Museon osoite: Tőőlőnkatu 51 A Helsinki.
Museon internet-sivusta kiinnostuneille: täällä
Tervetuloa!
Agnieszka & Agnieszka

* Perinteiset Salpausselän Kisat 2005 pidetään Lahdessa, 5-6.03. Kannatusjoukko kisoihin tarvitaan! Alla on kilpailuohjelma ja lippujen hinnat. Enemmän tietoa internet sivuilla: www.lahtiskigames.com

 

 

La 05.03.05
klo 09.00 - Sprintin karsinnat, naiset ja miehet, maailmancup
klo 11.00 - Sprintin semifinaalit, naiset ja miehet, maailmancup Sprintin finaalit, naiset ja miehet, maailmancup
klo 12.00 - Yhdistetyn mäen koekierros HS 130,
klo 13.00 - Yhdistetyn mäkiosuus HS 130, maailmancup
klo 16.00 - Yhdistetyn hiihto, 15 km, maailmancup
klo 16.30 - Koekierros HS 130
klo 17.15 - Joukkuemäki HS 130, ensimmäinen kierros, maailmancup
klo18.15 - Joukkuemäki HS 130, finaalikierros, maailmancup Joukkuemäen palkintojen jako Ilotulitus

Su 06.03.05
klo 09.30 - Naisten 10 km, V, maailmancup
klo 12.00 - Miesten 15 km, V, maailmancup
klo 14.00 - Mäen koekierros HS 130
klo 14.45 - Erikoismäki HS 130, maailmancup,

Lippujen hinnat:
SEISOMAKATSOMOT:
kokopäiväliput10 E - Aikuiset, seisomakatsomot B, C , E ,F
5 E - Lapset (6 - 12v), eläkeläiset, varusmiehet, seisomakatsomot B, C, E, F

ISTUMAKATSOMOT :
kokopäiväliput
25 E - Aikuinen, hiihtokatsomot A, mäkikatsomo D
12 E - Lapset (6 -12v),eläkeläiset, varusmiehet, hiihtokatsomot A, mäkikatsomo DOPISKELIJAT10 E - Opiskelijat (opiskelijakortti esitettävä) seisomakatsomot B, C,E,F, 3 päivän lippu

Lippujen myynti:
Lahden Matkailu i Lippupisteet koko maassa.

Jäsenmaksut 2005


Muistutamme, että jäsenmaksujen eräpäivä on 31.03.2005. Jäsenmaksut: 26 euroa ensimmäiseltä perheenjäseneltä, 11 euroa samassa taloudessa asuvalta perheenjäseneltä.
11 euroa maksavat myőskin opiskelijat, tyőttőmät ja eläkeläiset. Alle 16-vuotiailta lapsilta ei kerätä jäsenmaksua. Pankkiyhteys: NORDEA Helsinki Senaatintori 124750- 1263.
Maksaessanne laittakaa viitteeksi: "jäsenmaksu 2005", ja kaikkien maksajien etu - ja sukunimet.

Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie
PL 279
00120 Helsinki
e-mail: zpolskie@polonia-finlandia.fi
http://www.polonia-finlandia.fi
Konto bankowe: Nordea-Senaatintori 124750-1263
Tel. +358 (0)9 70039161

Zarząd
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek
Członek


Alicja Sollamo
Henryk Bigos
Maciej Około-Kułak
Robert Janasik
Brigida Antikainen
Piotr Rajecki

Nasz biuletyn
strona 4

DODATEK

DO NR. 57


Dzień, w którym będzie koniec

W ostatni dzień wezmę pióro,
By zakreślić długą pętlę wiersza,
gdy niebo spadnie na Ziemię,
chmury zawisną na kartce na nowo,
gdy słońce będzie lśnieniem lśnień,
zatańczę w jego promieniach,
otwierając furtkę
na spotkanie z Tobą.


Przekręcony zegar

Słońce na zachodzie,
witasz nowy dzień,
przeciągając stopy
po wilgotnych plecach cegieł,
włosy na stelażu,
jakby mapa w klasie,
gdzie tylko wieniec kurzu
na głowie ławek,
nad morzem ciągle przeglądasz swe twarze,
ciągle nie wiedząc,
dlaczego Bóg przekręcił zegar
w drugą stronę.


Era Lwa

Nie przewidziałam w swych wierszach,
dlaczego róże zmieniają się w cyklu kalejdoskopu,
jak wtedy
gdy słońce wschodziło na zachodzie
zbierałeś muszle do koszyka
boso o świcie
gdy spały jeszcze kamienie.

Nowa era,
jakby kamienie na tamtych pałacach
i znowu trzeba wszystko zaczynać od nowa.


Klaudia Rogowicz

 


 

Matki proszą o pomoc.......


Moje dziecko jest nieuleczalnie chore. Porusza sie na wózku inwalidzkim. Córeczka urodziła się z rozszczepem kregosłupa, wodogłowiem. Przeszła 6 operacji, często choruje. Ma przykurcze w kolankach, okropne bóle kręgosłupa, częste bóle głowy. Aby pomóc mojej córce pragnę zakupić Hydromasaż, który jest jednym ze środków rehabilitacyjnych i który w znacznym stopniu eliminuje te dolegliwości, łatwiej jest wtedy przeprowadzić dalszą rehabilitację, gdy ciało jest rozlużnione. Jest niezastapiony w infekcjach płócnych, układu moczowego, uodparnia organizm - wspiera układ immunologiczny. Nie będe opisywać zalet hydromasażu bo zapewne jest to państwu znane. U nas w Olecku nie ma możliwości korzystania z tego typu rehabilitacji, bo żaden ośrodek nie posiada wanien. Możemy cieszyć się skutkami takiej rehabilitacji jedynie na turnusach i to tylko przez dwa tygodnie, a moje dziecko potrzebuje tych zabiegów przez cały rok. Wychowuję samotnie córke i utrzymuję się z zasiłków, nie mam więc możliwości co roku wyjeżdżac na turnusy, właściwie to już wogóle. Gorąco proszę o pomoc. W PFRONie otrzymam dotację do 60%, ale sama muszę jeszcze zapłacic ok 2tys zł. Czeka nas w tym roku wiele badań w Warszawie w związku z operacją córki na pęcherz. Chcę córkę wysłać na obóz i do sanatorium. To są ogromne koszty ok 1 tys zł. Bez pomocy innych nie dam rady . Jesli zechcą Państwo przychylnie spojrzeć na ma prośbę, dostarczę wszystkie wymagane dokumenty.
Za każdy dar serca będę ogromnie wdzięczna.
Z poważaniem
Dorota Chmielewska, Kasprowicza 7/1, 19-400 Olecko, tel.(0-87)520-49-76Zwracam się z uprzejma prośba o udzielenie wsparcia na rzecz mojego syna Damiana. Samotnie wychowuje dwoje dzieci. Damian od urodzenia choruje na Dziecięce Porażenie Mózgowe . Wymaga ciągłej opieki i rehabilitacji, wiaże się to z dużymi nakładami finansowymi. Dotychczas w miarę moich możliwości starałam się korzystać z wszelkich możliwych sposobów usprawniania syna. Jednak moje środki finansowe nie pozwalają mi nadal rehabilitować syna tak jak tego potrzebuje. Wyjazdy na leczenie i rehabilitację są bardzo kosztowne. Do tej pory Damian korzystał z leczenia w Specjalistycznym Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej ,,Górka ,, w Busku Zdroju, Ośrodka Leczniczo-Wypoczynkowego ,,De dal,, w Polańczyku i Ośrodka Rehabilitacji i Hipnoterapii ,,Magdalenka ,, w Wiatrowe . Po każdym pobycie można było zauważyć znaczną poprawę stanu zdrowia. Obecnie Damian zakwalifikował się na turnus w ośrodku w Polańczyku. Po ostatnim pobycie zaobserwowałam niewiarygodny postęp w rehabilitacji. Zmiana klimaty wpłyneła na niego znakomicie zaczął otwierać się na otaczający go świat i zaczął walczyć z własna chorobą. W ośrodku w Polańczyku Damian jest pod fachową opieka specjalistów ma wiele zabiegów które pozwalają mu wracać do normalności .
Widząc uśmiech na twarzy mojego syna jestem najszczęśliwszą mamą na świecie bo wiem że jeśli Damian chętnie poddaje się ćwiczeniom to efekty ćwiczeń będą większe i bardziej widoczne. Sama nie jestem w stanie zebrać kwoty potrzebnej na wyjazd na turnus więc zwracam się z ogromną prośba o pomoc. Zebranie kwoty potrzebnej na rehabilitację dla mojego dziecka to największy cel w moim życiu. Damian ma duże szansę na poprawę stanu swego zdrowia brak fachowej rehabilitacji ogranicza jego szansę na normalne życie
Nie bądź obojętny - Pomóż cierpiącemu dziecku w powrocie do Normalności.
Każdy grosik przekazany na rzecz Damiana przybliża go do zdrowia. On też chciałby być zdrowy lecz los nie dał mu szansy na normalne dzieciństwo. Proszę okaz serce.
Ilona Lackowska

Fundacja Dzieciom ,, Zdążyć z Pomocą ,, Ul. Łomiańska 5 01 - 685 Warszawa
Nr Konta ; PKO BP XV O/Warszawa 50 1020 1156 0000 7902 0007 7248
(z dopiskiem ) Na leczenie i rehabilitację Damiana Lackowskiego