Nasz biuletyn
-------KWIECIEŃ 2004  
NR 50


Kwietniowe spotkanie


Spotkanie towarzyskie Zjednoczenia odbędzie się w niedzielę 18.4. godz.17.00 w sali parafialnej przy ul. Puistokatu 1 w Helsinkach.


rys.Zbigniew Juika

Tematem spotkania będzie wstąpienie Polski do EU.
Zapraszamy!
Zarząd

Koncert 3-Majowy


Zapraszamy na tradycyjny Majowy Koncert organizowany z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą 2. Maja oraz Święta Narodowego 3. Maja w niedzielę 2 maja 2004 roku o godz. 18.00 w BALDERIN SALI, Aleksanterinkatu 12, w Helsinkach.
W programie koncertu muzyka Fr. Chopina
w wykonaniu Anne-Marie Lipsonen i Päivi Vesalainen

Wszystkich członków ZP wraz z rodzinami,
naszych sympatyków oraz przyjaciół
serdecznie zapraszamy !!!

Wstęp wolny
Zarząd


Gratulacje dla Hilkki ZiemekW poprzednim numerze Biuletynu gratulowaliśmy już Henrykowi Ziemkowi jego doskonałego "występu" na desce snowboardowej podczas Zimowych Igrzysk Polonijnych Beskidy 2004 w Szczyrku. Igrzyska jeszcze trwały, kiedy biuletyn poszedł do druku. Okazało się, że jest jeszcze inna osoba której należą się gratulacje.
W ostatnim dniu Igrzysk, w konkurencji "Narciarstwo Alpejskie - Slalom - Kobiety - old boy" nasza Hilkka Ziemek zdobyła złoty medal!

Brawo Hilkka! Gratulujemy!
ZarządWesołych świąt, smacznego jajka oraz mokrego śmigusa-dyngusa
wszystkim czytelnikom Naszego Biuletynu
życzy zarząd
Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach


W numerze:
Str. 1. Aktualności
Str. 2. Informacje o wyborach do Parlamentu
--------Europejskiego i Studium Folklorystycznym
Str. 3. Imiona polskie
Str. 4. O unii Europejskiej, wieści z sieci, lyhyesti suomeksi

Nasz biuletyn
strona 1


Informacja o wyborach do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


Wydział Konsularny Ambasady RP w Helsinkach zwrócił się z do nas z prośbą o rozpowszechnienie poniższej informacji o możliwości wzięcia udziału w referendum wśród wszystkich Państwu znanych obywateli polskich przebywających w Finlandii:

-------Wydział Konsularny RP w Helsinkach informuje, że w dniu 13 czerwca 2004 roku w godzinach 8.00 do 20.00 odbędą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybory odbywać się będą również za granicą w podanym powyżej dniu i godzinach (zgodnie z czasem lokalnym). Lokal wyborczy będzie się znajdować w Ambasadzie RP w Helsinkach, adres: Armas Lindgrenin tie 21 (wyspa Kulosaari), Helsinki.
-------W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby posiadające obywatelstwo polskie i nie pozbawione praw publicznych. Charakter pobytu w Finlandii (np. pobyt stały lub pobyt turystyczny) nie ma znaczenia.
-------Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest wniosek zainteresowanej osoby o umieszczenie w spisie osób mających brać udział w głosowaniu.
------ Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.
------ Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem. Zgłoszenia nadesłane mailem również będą akceptowane. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia oraz adres zamieszkania wyborcy w Polsce, a jeśli wyborca nie posiada adresu zamieszkania w Polsce to adres zamieszkania w Finlandii, numer PESEL (Państwowy Elektroniczny System Ewidencji Ludności), a w przypadku braku numeru PESEL numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę jego wydania. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. nie później niż do godziny 24.00 dnia 8 czerwca 2004 r.
-------Głosy oddaje się na listę polskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego.
-------Aby otrzymać kartę do głosowania w dniu wyborów należy Obwodowej Komisji Wyborczej okazać ważny polski paszport.
------- Jednocześnie informujemy, że zarówno prawo Unii Europejskiej, prawo fińskie jak i polskie przewiduje możliwość udziału wyłącznie w jednym głosowaniu do Parlamentu Europejskiego. Osoby, które otrzymały zawiadomienie od władz fińskich i które potwierdziły tym władzom chęć głosowania na ich krajowe listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego nie mogą dodatkowo głosować na polskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego.


Informacja o Studium Folklorystycznym dla instruktorów polonijnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej


Studium odbędzie się w Lublinie
w dniach od 5.07 - 5.08.2004 r.

Studium organizuje nabór w 2004 roku zajęcia na I rok. Słuchacze otrzymują na I roku indeks, w którym uzyskują zaliczenia przedmiotów. Każdy rok kończy się promocją, natomiast słuchacze III roku zdają egzamin przed komisją i uzyskują dyplom instruktora - choreografa polskiego tańca ludowego.
Pod kierunkiem wybitnych polskich specjalistów uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzą z zakresu choreografii . Okres szkolenia obejmuje 3 sesje (każda trwa 1 miesiąc - lipiec), w których można uczestniczyć nie koniecznie co roku. Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Program zajęć obejmuje m.in.
* praktyczną naukę polskich tańców narodowych i regionalnych większości regionów kraju,
* opracowanie układów choreograficznych oraz wybranych obrzędów ludowych,
* naukę śpiewu, rytmikę, technikę taneczną i podstawowe wiadomości z muzyki, z metodyki nauczania tańca, zasady pracy z zespołami,
* wiadomości o tradycyjnej kulturze ludowej i polskiej kulturze współczesnej,

Przewiduje się udział w koncertach i projekcjach filmów, spotkania z zespołami folklorystycznymi oraz wycieczki krajoznawcze.

Uczestnikami Studium mogą być osoby, które mają ukończone 18 lat, średnie wykształcenie, tańczą w zespole, znają w podstawowym zakresie język polski. Wymagana jest również sprawność fizyczna i słuch muzyczny.
Szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa Senat RP i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Uczestnicy zobowiązani są opłacić we własnym zakresie koszty podróży z kraju zamieszkania do Lublina oraz drogę powrotną. Ponadto winni ubezpieczyć się od kosztów leczenia i nieszczęśliwych wypadków. Z uwagi na duży wysiłek fizyczny wymagane jest zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 31 maja 2004 roku.

Karty zgłoszeń, znajdują się u naszego skarbnika (tel. Zjednoczenia) oraz będą do odebrania na nstępnym spotkaniu Zjednoczenia.

Nasz biuletyn
strona 2Imiona polskie


Portrety imion
Kazimiera Iłłakowiczówna

IRENA
Imię zanadto pełne zanczenia nigdy nie jest łatwe
ani odpowiednie;
dziecko żywe, roześmiane i radosne, nieraz pod ciężarem
jego blednie.
Czasem wyjdzie do ogrodu różowiutkie śpiewając
jak skowronek radośnie i cienko,
wtem rączki mu opadną, sukienka zrobi się jak zwiędły liść...
Przypomniała sobie, że jest Irenką.
Kobiecie już imieniem samym radość, pocałunki, zmienne
szczęścia i nieszczęścia rokuj,
lecz nie wkładaj na nią płaszcza z marmuru i wieńca z brązu
zowiąc ja: "Pokój".
Czasem taka się zdarzy jak cichy zmierzchowy kwiat lub biały
milczący ptak:
ma wąskie dłonie, włosy długie, gładziutkie, a o cokolwiek ją
spytać - cicho szepce: "Tak".

To jest kamień drogi, perła i diament, i serce pełne szczęścia,
a światom równa jej cena.
Tej jednej, jedynej na miliony, nie spotkasz nigdy, nigdy!...
I ta jest prawdziwa Irena.

STANISŁAW
Można zeń wszystko urobić i każdą formę ulepić:
potrafi fortunę zdobyć i w trzy dni byle komu ją przepić;
potrafi szkół nie skończyć lub dzieła dać wielkopomne
z prawa, rolnictwa, historii, że już o teologii nie wspomnę.
Groźne dlań płucne choroby, suchoty krtani i gardła:
ogromna moc Stanisławów na te choroby umarła.
Na wojnie giną rzadko, chyba na udar serca,
lecz za to niejednemu z nich życie skrócił morderca.

Gdy zwadę ma z sąsiadem, w procesie zwykle zwycięża,
Niezdatny na kochanka, bardzo przyjemny na męża.

TOMASZ
Imię dobre, do szczęścia skłonność silniejszą niż do życia;
im starszy, tym jaśniej prawda wątpliwa wychodzi z ukrycia;
pęd w górę, miłość do światła coraz to z wiekiem się wzmaga
i rosną z nią jednocześnie i wiara i odwaga.
Niech strzeże się wsi zapadłej i kart, i wina, i koni,
bo gdy się w nich pogrąży, już szczęścia nie dogoni,
już światła nie zobaczy, zrzuci za prawdą gonitwę
i w rękę do życia nieskłonną uchwyci rewolwer lub brzytwę.

A jeśli konicznie ma przepaść, ostrzeżcie gp w sekrecie,
Że najmniej rychło zginie, jeśli utonie w kobiecie.

 

 

MARYSIA
Gdy nie jest wschodnią Miriam ani angielską Mary,
ani z bajki sierotą,
tylko po prostu Marysią - powinna mieć oczy
niebieskie i głowę małą a złotą;
powinna mieszkać na wsi, być dobrą, szczęśliwą żoną
i mieć suknię niebieską z lekka u szyi marszczoną.
Jeśli się taka nie uda, jeśli się z tym rozminie,
łatwo popada w chorobę i schnie, i więdnie i ginie.
A trzeba tak niewiele, by wolę losu spełnić
i to, co w obrazie brakuje, wyśledźić i uzupełnić.

Czasami to rzecz tak drobna jak u malarza - kreska:
włosy troszeczkę zbyt jasne jub suknia nadto niebieska.

WOJCIECH
Powinien być zawsze śmiały, dobroduszny, nieco otyły,
chyba że przezwą go Albert. Wtedy bywa gładki i miły,
tochę czasami fałszywy, co się Wojciechowi niezdarza:
ten prawdę rżnie aż zbyt ostro, żadnym się względem nie zraża.

Wyborny na żołnierza, przedni leśniczy, gajowy,
żyje stokrotnym życiem, gdy się wypuści na łowy;
do wędki zbyt zapalny, do koni niecierpliwy,
w miłości prawie zawsze niezręczny, nieszczęśliwy.

Cudownym bywa ojcem, a wzorem tym bardziej świeci,
Że jednakowo jest niezrównany dla nieślubnych i ślubnych dzieci.

MACIEJ
Prawdomówność, upór, uczciwość, dzielność rzetelna
nie pozbawiona dzikości;
charakter łatwy w pożyciu, skłonny wszelako do furii,
co łamie serca lub kości;
szlachetność, sprawiedliwość, jednak żądająca rewnżu
co do grosza;
żadnego sentymantalizmu, elegijności ni romantyzmu;
wszystko to stale wyrzuca do kosza.
Dobry na żołnierza, szefa sztabu, wodza ekspedycji,
bandytę lub podróżnika;
pomiędzy obrazami nudzi się, na koncercie zasypia
albo z niego znika.
Uwodziciel - żaden, kochanek - punktualny, sumienny
lecz skąpy i wymagający;
w dodatku niewybredny; często, idąc zalecać się do pani
kończy na służącej.
Żenić się niech planuje z Katarzyną, lecz, jeśli ta go
zanadto przygnębia lub dziwi,
niechaj bierze ślub z Elżbietą, Krystyną, Jadwigą... Wszystko
to jedno, bo każdą z nich kochającą
unieszczęśliwi.

Nasz biuletyn
strona 3Czym się zajmuje UE


W procesie budowania Unii Europejskiej państwa członkowskie stopniowo przenosiły część uprawnień w zakresie politycznego przywództwa, wdrażania prawa i regulacji na Komisję Europejską.
---- Wynikiem takiego stanu rzeczy jest pewien dualizm władzy. Oznacza to, że Rada UE i Komisja Europejska jednocześnie ponoszą odpowiedzialność rządową.
---- Struktura Komisji Europejskiej podobna jest w dużej mierze do gabinetów narodowych. Po pierwsze na szczycie tej struktury jest kolegium Komisarzy (Ministrowie w rządzie). Po drugie mamy do czynienia z biurokracją - Dyrekcje Generalne (odpowiedniki Ministerstw). Dla przykładu Pan Franz Fischler jest Komisarzem ds. Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybołówstwa, i w tym sensie kieruje merytorycznie pracami Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa, która niezależnie ma swojego Dyrektora Generalnego. Zasadą jest, że Dyrektor Generalny pochodzi z innego kraju, niż Komisarz. Z drugiej strony tego podziału władzy jest Rada UE. W skład Rady wchodzą Ministrowie z państw członkowskich. W ramach Rady funkcjonują Rady Tematyczne. Minister, który w swoim kraju stoi na czele Ministerstwa Gospodarki wchodzi w skład Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych.........

Wyczerpujące informacje o Unii Europejskiej można znaleźć w Internecie na stronach www.infoeuropa.gov.pl

Wieści z sieci....


* Legalizacje dokumentów w Polsce, np. przy ubieganiu się o obywatelstwo innego kraju - rzetelnie, terminowo, łatwo, konkurencyjne ceny. Lege Artis ,
www.legeartis-waw.com
* Michał z Piły, kolekcjoner biletów komunikacyjnych prosi o zużyte bilety ..... Adres: Michał Dreczka, ul. Królowej Jadwigi 25/29, 64-920 Piła, POLSKA
* Maria Smolak, właścicielka krakowskiej galerii Ornament bardzo chciałaby nawiązać współpracę z osobą, która podjęłaby się dystrybucji w Finlandii drewnianych, magicznych i unikatowych aniołów oraz pięknych, szklanych, ręcznie malowanych krakowskich bombek. Może dostarczać również inne regionalne wyroby artystyczne z okolic Krakowa. Byłaby wdzięczna za pomoc. smolak@arsangelica.com, www.gem.arsangelica.com
* Władysław Ciemnolonski, Polak mieszkający w Wilnie, własciciel małego przedsiębiorstwa, które zajmuje się produkcją sprzętu wędkarskiego (można to obejrzeć na stronie: www.mikodeka.h1.ru) prosi o informacje na temat fundacji, organizacji dobroczynnych lub ludzi dobrej woli, którzy mogliby udzielić mu pomocy finansowej na kupno potrzebnych urządzeń technicznych i maszyn do produkcji sprzętu wędkarskiego.

 

* IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W ATENACH
SCHRONISKO TURYSTYCZNE PRZY ZWIĄZKU NAUKI I TECHNIKI POLAKÓW W GRECJI OFERUJE MIEJSCA NOCLEGOWE od 19 lipca do 10 września 2004 r. w cenie 35 euro dziennie od osoby.W przypadku grupy 16 - osobowej - 30 euro od osoby. Uwaga: BRAK ZAPLECZA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
OFERUJEMY:
śniadania za dodatkową opłatą, pomieszczenia klimatyzowane, lokalizacja w centrum Aten, możliwość korzystania z Internetu, telewizję satelitarną. W czasie trwania igrzysk olimpijskich udzielamy szczegółowych informacji na temat, imprez, dojazdów do ośrodków olimpijskich, itp.Szczegółowe informacje i zgłoszenia :Związek Nauki i Techniki Polaków w Grecjiul. Akominatou 51, 104-39 Athens, Greecetel. / fax. 00305247298, kom. 0030-6937279141 email poland@first.gr

* Krakowska firma zajmująca się kompleksową opieką nad grobami w ramach potrzeb klienta, oferuje usługi; sprzątanie i konserwacja grobów, zakup kwiatów i zniczy w Swięto Zmarłych jak i w inne dni ustalone przez klienta, zamawianie w parafii przykościelnej mszy za dusze zmarłych, w miarę potrzeb rekonstrukcja zniszczonych napisów, marmuru na grobach. Wszystkie wykonane prace przedstawiane są w sprawozdaniu wraz z zdjęciami grobu, które firma na mail lub pod wskazany adres. Część z zysków przeznaczana jest na Stowarzyszenie Wspierania Młodych Talentow, które zajmuje się opieką nad uzdolnionymi sportowo dziećmi z rodzin patologicznych i biednych.
Bliższe szczegóły oraz cennik: Konrad Suder, os.Kolorowe 16/105,31-940 Kraków, Polska

Lyhyesti suomeksi


* Yhdistyksen seuraava kokous on sunnuntaina 18.4. klo 17.00 Pyhän Henrikin kirkon seurakuntasalissa Puistokatu 1, Helsingissä. Teemana - Puolan liittyminen EU- n.
Tervetuloa! Hallitus

* CHOPININ MUSIIKIN KONSERTTI
Polonia Päivän 2. toukokuuta ja Puolan Kansallispäivän 3.toukokuuta kunniaksi sunnuntaina 2 toukokuuta 2004 klo 18.00
BALDERIN SALISSA, Aleksanterinkatu12, HelsingissäTervetuloa! Hallitus

* Hilkka Ziemekille sydämelliset ONNITELLUT kultamitalin johdosta, jonka hän sai Beskidy 2004 talviolympialaisissa alppihiihdossa! BRAVOOOO Hilkka!!! ---Hallitus

Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie
PL 279
00120 Helsinki
e-mail: zpolskie@polonia-finlandia.fi
http://www.polonia-finlandia.fi
Konto bankowe: Nordea-Senaatintori 124750-1263
Tel. +358 40 7494930

Zarząd
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek
Członek


Alicja Sollamo
Henryk Bigos
Macej OkołoKułak
Robert Janasik
Brigida Antikainen
Piotr Rajecki

Nasz biuletyn
strona 4