Nasz biuletyn
-------LISTOPAD 2003   NR 46Józef Piłsudski

Wolność po 123 latach
--- 11 Listopada - Święto Niepodległości. Ta data winna budzić w nas
refleksj
e dotyczącą naszej historii a także powodować zamyślenie nad przyszłością. Co stało się 11 listopada 1918 roku? Jak doszło do tego dnia wielkiego polskiego tryumfu? Symbolicznego wymiaru nabiera tu fakt, iż właśnie w tym dniu podpisany został w Compiegne rozejm kończący Wielką Wojnę
Światową, która zdruzgotała polityczny porządek starej, dobrej XIX-wiecznej Europy. Ale przecież Polski nie dał nam jakiś abstrakcyjny bóg wojny, nie wyłoniła się ona jak mitologiczny Feniks z popiołów samą siłą swej natury. Polska powstała dzięki wielkiemu czynowi ówczesnych Polaków: pokolenia naszych dziadów i pradziadów. A wszystko zaczęło się 20-30 lat wcześniej, gdy w końcu XIX wieku do głosu zaczęła dochodzić generacja urodzona już po powstaniu styczniowym, nieznająca smaku klęski, wychowana na czci męczenników sprawy narodowej, na poezji wieszczów i "Trylogii" Sienkiewicza. Generacja przyglądająca się w dodatku uważnie temu, co działo się w pozornie stabilnej i sytej Europie.
--- 11 listopada 1918 r. utworzona rok wcześniej Rada Regencyjna, będąca namiastką polskiego parlamentu, przekazała władzę wojskową w Polsce Józefowi Piłsudskiemu, który poprzedniego dnia przybył do Warszawy po uwolnieniu z więzienia w Magdeburgu. Kilka dni później Piłsudski został wybrany przez nowo utworzony rząd na tymczasowego naczelnika państwa.


11 listopada rozpoczęło się w Warszawie rozbrajanie Niemców, którzy wraz z generałem-gubernatorem warszawskim Hansem von Beselerem opuścili wkrótce Warszawę.
--- Po 123 latach od utraty niepodległości Polska odzyskała suwerenny byt państwowy, a dzien 11 listopada jest obecnie polskim świętem państwowym.
Powinniśmy być świadomi tego, że czcząc 11 listopada czcimy nie tylko męstwo i poświęcenie polskiego żołnierza, ale i rozum polityczny, cierpliwość i upór w dążeniu do celu a także zdolność przewidywania i odnalezienia się w najtrudniejszej sytuacji polskich polityków, czcimy zdolności organizacyjne tych, którzy budowali zręby polskiej administracji, polskiego sądownictwa, polskiego systemu szkolnego - słowem polskiego państwa. Z tego, co osiągneli możemy słusznie być dumni.
--- Dzień 11 listopada został ustanowiony - ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1937 r. - polskim świętem narodowym i pozostawał oficjalnie świętem państwowym RP do roku 1944. W roku 1945 władze PRL jako święto państwowe ustanowiły dzień 22 lipca.
---
Świeto Niepodległości, obchodzone w dniu 11 listopada, zostało przywrócone przez Sejm RP dopiero w roku 1989. W tym dniu Polska oddaje też hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, spoczywajacemu w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów w podziemiach Katedry Wawelskiej......
Więcej w Internecie na stronach http://misericordia.alte.pl

Spotkanie towarzyskie ZP
Serdecznie zapraszamy na spotkanie w niedzielę 23.11. o godz. 17.00 do sali parafialnej przy kościele św. Henryka w Helsinkach, Puistokatu 1. Naszym gościem będzie Pan Andrzej Jasionowski, Konsul Ambasady RP w Helsinkach.
zarząd

W numerze:
Str. 1.
Święto 11 Listopada, spotkanie towarzyskie ZP
Str. 2. aktualności, polskie programy telewizjyjne
Str. 3. Poloniada 2004 i c.d aktualności
Str. 4. wieści z sieci, lyhyesti suomeksi

Nasz biuletyn
strona 1


Koncert Listopadowy
--- Nasz tradycyjny Koncert Muzyki Polskiej z okazji rocznicy
Święta Niepodległości odbył się 8 listopada, jak zawsze, w kościele Temppeliaukion kirkko. Wystąpili znani polscy artyści - Justyna Galant i Edward Wolanin. Koncert zaszczyciła Ambasada Polska z JE Ambasadorem Stanisławem Stebelskim na czele. Mimo sobotniego popołudnia na koncercie było ponad 250 osób, w tym grupa japońskich miłośników polskiej muzyki.
W programie naszych wybitnych gości usłyszeliśmy utwory Chopina (m.inn. rzadko prezentowane Wariacje D-dur na cztery rece!), Moniuszki, Nowowiejskiego i Paderewskiego.
Po koncercie powiedzieli:
* Prof. Jerzy Błaszkiewicz (muzyk i dyrygent) - "Moje serce na chwilę przeniosło się do Polski",
* Risto Laurama (wybitny pianista fiński) - "Lepiej Chopina zagrać nie można, coś wspaniałego i niezwyczajnego!"
A mnie, laikowi, szkoda tylko, że takie koncerty są tylko raz w roku.
Piotr Rajecki
PS Szczególne podziękowania za zorganizowanie koncertu należą się Michałowi Zielińskiemu, naszemu honorowemu prezesowi ZP.

Do tych podziękowń dołącza się reszta zarządu - dziękując także jak najserdeczniej sponsorom oraz wszystkim osobom, które nam pomogły w organizacji.

Zaduszki
W Dzień Wszystkich
Świętych 1 listopada Zjednoczenie Polskie i pracownicy ambasady RP w Helsinkach złożyli kwiaty oraz zapalili znicze na grobach polskich na cmentarzu Hietaniemi w Helsinkach. Przybył także nasz polski ks.Biskup Józef Wróbel. Wspólnie odmówiliśmy modlitwę za naszych polskich przodków.
Dziękujemy wszystkim, którzy pamiętali o tej naszej skromnej tradycji.

Zarząd

Rocznica 75-lecia działalności
W paździer
niku uroczyście obchodzono 75-lecie działalności Towarzystwa Przyjaźni Fińsko-Polskiej w Helsinkach a w Warszawie 75-lecie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Fińskiej.
Gratulujemy! -------------------------- Zarząd

Pikkujoulu w towarzystwie Suomi-Puola.... czyli trochę doskonałego jazzu w Laivakoira
15.11. o godz. 17.30 w restauracji Laivakoira, przy ulicy Tehdankatu 34 D w Helsinkach odbędzie się zebranie Towarzystwa Suomi-Puola, a po zebraniu, ok. godz 19-tej - rozpocznie się "pikkujoulu", które uświetni nasza wspaniała Magda Ljungberg.
Jeśli ktoś z Was ma chęć uczestniczyć - prosimy poinformowac Marine Mäkelä: e-mail marinam@nic.fi lub tel/fax 3454 600 albo 040-7797087


Oddział w Turku
Pierwsze powakacyjne spotkanie Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach, oddziału w Turku odbyło się w miejscu stałych spotkań, zaraz po mszy Polskiej odprawionej przez ks. Piotra Gebarę o godz.16.00.
Na mszę przyszła jak dotychczas rekordowa ilość osób bo aż prawie około 50.
Śpiew odbywał się przy akompaniamęncie gitary.
Następnie w sali parafialnej odbyło się spotkanie przy kawie gdzie listę obecności podpisały 33 osoby. Panie przyniosły swoje wypieki i nawet znalazły się świetne napoleonki. Zebranych powitał prezes Zdzisław Mackiewicz. Ze względu na przybycie wielu nowych osób przedstawił on w skrócie historię naszych spotkań oraz zapoznał z członkami zarządu jak; sekretarzem Dorotą Harju i skarbnikiem Andrzejem Styrczem. Poinformował też, że po letniej przerwie znowóż wznawiamy swoją działalność. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i domowej atmosferze. Okazało si, że do Turku przyjechała na studia ponownie pokaźna grupa polskich studentów. Dzięki nim mieliśmy gitarę wraz z żeńskim duetem.
Postanowiono zorganizować następne spotkanie, tradycyjne "Andrzejki", poprzedzone mszą Polską w dniu 22.11.2003. o godz 16.00.
Zdzisław Mackiewicz

Otaczaja nas wieści z kraju.
Minęły bezpowrotnie czasy kiedy, żeby dowiedzieć się co słychać w Polsce, czytało się każdą "dorwaną" polską gazetę pomimo tego, że była wydana parę miesięcy wcześniej. Rozwój techniki umożliwił kontakt z krajem poprzez oglądanie telewizji drogą satelitarną. Wystarczy antena satelitarna z odbiornikiem i za około 330 euro "mamy Polskę w domu".
Obecnie na terenie Finlandi można oglądać za darmo 16 polskojęzycznych programów telewizyjnych a na dokładkę około 300 programów z całego świata. Każdy na pewno znajdzie coś interesujacego dla siebie w tej ofercie i na nudę nie będzie narzekał.
A oto programy jakie można w tej chwili oglądać: TV Polonia, TVN, TVN 7, TV Centrum, Polonia 1, Tele 5, Polsat, Polsat Int., Viva Polska, TV Puls, TV Trwam, TVN Meteo, Pilot TV, Mango TV, ITV oraz Teleuniwersytet.
Jedynym warunkiem, żeby to wszystko zobaczyć, jest zakup anteny satelitarnej, która powinna mieć około 80 cm średnicy oraz ustawienie jej tak, aby pomiędzy anteną i satelitą nie było żadnych przeszkód (drzewa, domy itp). Antenę trzeba skierować w kierunku 14 stopni na zachód od południa oraz 21 stopni w górę od poziomu.
A więc - do sklepu! i uważajcie, żeby jedzenie w kuchni się nie przypaliło gdy zagapicie się w telewizor.
Pozdrawiam,
Tadeusz

Nasz biuletyn
strona 2


Nie rzucaj ojczystej mowy
Michał Przyszlak

Każdy Polak na obczyźnie
żyć powinien w ojców wierze
Pielęgnować swoją mowę
I przekazać ja młodzieży!

Wszakże ona trwa od wieków
Tak w miewoli jak w wolności,
Ją ojcowie nam ustrzegli
Przekazując potomności.

Każdy Polak na obczyźnie
Winien zawsze to pamiętać,
że ojczyzna - matka jego,
Polska mowa - to rzecz święta!

O! Nie rzucaj polskiej mowy
Cóz zdobędziesz w zamian za nią?
Nie rań serca swojej matki
Bo i obcy ciebie zganią.

Zaproszenie dla młodzieży na Poloniadę 2004
Poloniada to międzynarodowa olimpiada kulturalno-językowa organizowana co dwa lata dla młodzieży polskiej zza granicy

Wydział Konsularny Ambasady RP w Helsinkach informuje, że Fundacja Młodej Polonii podjęła się organizacji kolejnej edycji Poloniady, której finał odbędzie się w 2004 roku w Warszawie.
Tematami wiodącymi Poloniady 2004 są:
1. Opracuj udokumentowany referat na temat wkładu określonego Polaka do sztuki, nauki, kultury, gospodarki, techniki lub sportu w kraju, w którym mieszkasz.
2. Wskaż człowieka, który według ciebie mógłby być autorytetem dla młodzieży we współczesnym świecie. Opracuj swoje uzasadnienie w formie udokumentowanego referatu.
Terminarz Poloniady:
1. do kwietnia 2004 - opracowanie referatów i przesłanie ich do najbliższego konsulatu RP celem przeprowadzenia tam półfinałów i weryfikacji prac przez wewnętrzne jury;
2. do końca kwietnia 2004 - wysłanie zakwalifikowanych prac do Fundacji Młodej Polonii (dwa referaty, a w razie wysokiego poziomu trzy na dany konsulat RP);
3. do połowy maja 2004 - ocena prac przez jurorów w Warszawie;
4. do końca maja 2004 - Fundacja wysyła półfinalistom zaproszenia na sympozjum polonijne w Warszawie.
5. 4-8 lipca 2004 - sympozjum polonijne w Warszawie podczas którego odbędzie się finał Poloniady 2004.
Informacje na temat Poloniady 2004 znajdują się na stronie internetowej: www.fmp7.republika.pl


Kronika Sportowa Zjednoczenia
Hepuli/Lot Polonia, nasza polonijna drużyna piłkarska, sponsorowana przez Zjednoczenie, zaczyna kolejny sezon 2003-2004, w II-giej lidze Futsalu. Mecze rozgrywane będą w hali sportowej "Merihaka" w Helsinkach, w soboty i niedzielę w następujacych terminach:
niedz. 2.11.godz. 12.45 Kiffen/HuPi - HePuLi/LOT
sob.29.11. godz. 15.00 Tikka - HePuLi/LOT
niedz.14.12. godz.14.15 HePuLi/LOT - FC Ogeli
sob.17.1. godz. 14.15 HePuLi/LOT- FC POHU/Ekon
Paniedz.1.2. godz.13.30 Kurkot/Los Le - HePuLi/LOT
sob.7.2 godz. 14.15 HePuLi/LOT - Herto/Mimoza
sob.6.3. godz. 16.30 Team KäPa - HePuLi/LOT
Zapraszamy do kibicowania!
Dla przypomnienia, Ryszard Szymanski chciałby dodać, że nasi piłkarze w swojej karierze osiągneli wiele sukcesów. Uczestniczyli w licznych turniejach zdobywając czołowe pozycje. Mają na swoim koncie medale: złoty, srebrny i brązowy.

Kiedy już mowa o medalach, to zdobywają je w naszym Zjednoczeniu nie tylko piłkarze. Ostatnio nasz senior Zjednoczenia, prezes honorowy ZP Michał Zieliński po zdobyciu w tenisie brązowego medalu na Olimpiadzie Polonijnej 2003 w Poznaniu, w październiku został podwójnym złotym medalistą mistrzostw Finlandii muzyków w singlu i deblu.
Gratulujemy i życzymy Michałowi dalszych sukcesów.

Zapraszamy wszystkich na areny sportowe!!
Uprawiajmy sport i pamiętajmy, że
"w zdrowym ciele zdrowy duch"
Robert Z. Janasik
/na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Ryszardem Szymańskim/

Informacja LOT-u
Dyrekcja LOT:u poimformowała nas że zniżki na bilety lotnicze LOT:u dla członków Zjednoczenia obowiązują tylko do końca października 2003. -----------------Robert

Nasz biuletyn
strona 3


Wieści z sieci .........
@@@ Pragnę korespondować poprzez Internet na tematy muzyczne z lat 60,70,80,90. Chętnych w fińskiej Polonii zapraszam. abarth49@op.pl
@@@ Drodzy Panstwo! Zobaczyłam na telegazecie Tv Polonia adres tej organizacji Polonijnej i postanowiłam do Państwa napisać ten list. Nie wiem czy w ogóle w odpowiednie miejsce się zwracam lecz już nie wiem do kogo się zwrócić o pomoc. Jestem 26 letnią matką dwóch synów mąż nie może nigdzie znaleźć pracy ja też nie pracuję. Mieszkamy na południowym wschodzie Polski. Starszy syn ma 7 lat, bardzo czesto choruje na górne drogi oddechowe, młodszy 3 letni syn urodził się z dużym rozszczepem wargi i podniebienia. Jest w tej chwili po 4 zabiegach i także często choruje. Wymaga stałej rehabilitacji jest pod opieką chirurgów, logopedy i ortodonty. W późniejszym wieku również będzie wymagał opieki innych lekarzy. Przed nim jeszcze kilka zabiegów chirurgicznych. Utrzymujemy się jedynie z zasiłku rodzinnego oraz stałego na syna z Opieki Społecznej co razem wynosi 640 złotych miesięcznie. Na nic nie starcza po opłaceniu rachunków. Dlatego zwracam się z prośbą. Jeżeli ktoś z Państwa z tej organizacji miałby niepotrzebne ubrania po dzieciach (obuwie itp. rzeczy) to ja bardzo chętnie przyjęłabym te rzeczy. Bo poprostu nie stać nas na to żeby cokolwiek kupić dzieciom. Drodzy Państwo jeżeli mogłabym liczyć na państwa pomoc z góry dziękuje. Będę Państwu dozgonnie wdzięczna. Dołączam serdeczne pozdrowienia.
CYNTLER IWONA, UL. NIEGŁOWICKA 19, 38-200 JASŁO, POLSKA
@@@ Dzień Dobry wszystkim Polakom w Finlandii!
Miesiąc temu przyjechałam studiować w Sibelius Music Academy w Helsinkach. Jestem wiolonczelistką, i pewnie jak się Państwo domyślacie- jest to dla mnie niezwykła szansa studiować tutaj u tak znakomitego profesora jaką jest pani Victoria Yagling. Mam tylko jeden problem- moim rodzicom jest niezmiernie ciężko utrzymać mnie tutaj, próbowałam szukać pomocy we wszelkich polskich fundacjach- spotykały mnie tylko odmowy. Teraz, będąc już tutaj, próbuję szukać pomocy w Finlandii, ale jeszcze nie wiem gdzie. Dlatego niezwykle proszę Państwa, jeśli macie jakikolwiek pomysł lub wiecie kto mógłby mi tej pomocy udzielić, proszę, napiszcie do mnie. Mam swoją strone internetową z dyplomami z konkursów, recenzjami, prośbą o stypendium, życiorysem i zdjęciami i wyślę ją państwu jeśli będzie taka potrzeba. Nie jest ona narazie udostepniona w internecie, gdyż jestem w trakcie tworzenia wersji angielskiej. Pozdrawiam wszystkich Pażstwa -
Joanna Kielar joanna.kielar@siba.fi oraz asiakielar@wp.pl
@@@ Ośrodek "Wołanie z Wołynia" przygotowujący "Wołyński Słownik Biograficzny" zwraca się do wszystkich, którym drogi jest Wołyń, prosząc o biogramy wybitnych osób związanych z Wołyniem oraz o przesyłanie wycinków i kopii artykulów nt. Wołynia z prasy lokalnej, zwłaszcza z tzw. Ziem Odzyskanych. Osoby związane z Wołyniem proszone są o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres: ks. Witold Józef Kowalów, Ośrodek "Wołanie z Wołynia" skr. poczt. 9, 34-520 Poronin, Polska lub e-mail: kovaliv@ostroh.uar.net

Z braku miejsca ankiety tej nie zamieszczamy w Biuletynie, ale wszystkim osobom zainteresowanym powyższą sprawą chętnie ją dostarczymy. ________ Zarząd


Lyhyesti suomeksi

Yhdistyksen seuraava kokous on sunnuntaina 23.11.2003 klo: 17.00 Pyhän Henrikin kirkon seurakuntasalissa Puistokatu 1, Helsingissä. Vieraanamme Konsuli Andrzej Jasionowski.
Tervetuloa!

Puolan Itsenäisyyspäivä (Swieto Niepodleglosci).
Puola itsenäistyi 11. marraskuuta 1918 vuonna.
Valtion päällikőksi tuli Józef Pilsudski. 123 vuoden jälkeen Puola sai takaisin itsenäisyytensä ja Puolasta tuli silloin Euroopan viidenneksi suurin maa, jossa oli 27 miljoonaa asukasta.

Kyllä me puolalaiset olemme myős sitkeitä ja sisukkaita kuten suomalaiset. Max Jakobson kirjoittaa kirjassaan:
Väkivallan vuodet, 20. vuosisadan tilinpäätős seuraavaa:
--- Suomessa lojaalisuus hallitsijaa kohtaan palkittiin: "Jättäkää suomalaiset rauhaan" Nikolai I sanoi Puolan kapinan aikoihin 1830. "Suomi on suuren valtakuntani ainoa provinssi, joka ei koko hallintokautena ole aiheuttanut minulle minuutinkaan huolta tai tyytymättőmyyttä".
Suomen kaartin pataljoona sai palkkioksi osallistumisestaan puolalaisten kapinan kukistamiseen lipun, johon oli kirjoitettu "Kunnostautumisesta Puolan rauhoittamisessa". Puolan ja Suomen käänteinen kohtalonyhteys jatkui pitkään, tavallaan meidän päiviimme saakka.
Amerikkalainen diplomaatti, joka toimi toisen maailmansodan jälkeisenä aikana sekä Varsovassa että Helsingissä, sanoi kerran että suomalaiset ja puolalaiset ovat molemmat valmiit taistelemaan ylivoimaa vastaan, mutta erona on, että puolalaiset uskovat voittavansa.

Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille
Robert Z. Janasik

Perinteinen puolalaisen musiikin konsertti Puolan itsenäisyyspäivän kunniaksi järjestettiin Temppeliaukion kirkossa 8.11.Kunniavieraina olivat puolalaiset pianistit Justyna Galant ja Edward Wolanin. Läsnä oli suurlähetystőn henkilőkuntaa suurlähettiläs Stebelskin johdolla. Vaikka konsertti pidettiin kiireisenä lauantai-iltapäivänä, paikalla oli kuitenkin noin 250 kuulijaa (joista osa oli japanilaisia Chopinin musiikin ystäviä).
--- Ohjelma koostui Chopinin, Moniuszkon, Nowowiejskin ja Paderewskin musiikista. Erikoisuutena oli nelikätistä musisointia.Konsertin jälkeen kuulemiani kommentteja:
* "Sydämeni leijui hetkeksi Puolaan" (Jerzy Blaszkiewicz - muusikko/kapellimestari)
* "Paremmin Chopinia ei voi soittaa. Jotain erikoista ja tavatonta! " (Risto Lauriala - pianotaiteilija)
* "Ikävää, että tällaisia konsertteja on vain kerran vuodessa!" (minä - amatőőri)
Piotr Rajecki

PS. Suuret kiitokset konsertin järjestäjälle, Michal Zielinskille!

Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie
PL 279
00120 Helsinki
e-mail: zjednoczenie.polskie@avenet.fi
http://www.avenet.fi/~zpolskie
Konto bankowe: Nordea-Senaatintori 124750-1263
Tel. +358 40 7494930

Zarząd
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek
Członek


Alicja Sollamo
Henryk Bigos
Violetta Andrzejewska-Lehtonen
Robert Janasik
Agnieszka Buska
Piotr Rajecki

Nasz biuletyn
strona 4