Nasz biuletyn
-------PAźDZIERNIK 2003   NR 45


Spotkanie towarzyskie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w niedzielę 19.10.03-o-godz.-17.00 do sali parafialnej przy kościele św. Henryka w Helsinkach, Puistokatu 1. Tematem spotkania będzie koncert listopadowy oraz długo oczekiwana "reanimacja" bibioteki.
Przy okazji giełda książek.

zarząd

Klub przedszkolaka
Śpiewamy wspólnie piosenki w sobotę 25 października w godzinach 16.00-18.00 w Kultturikeskus Caisa przy ulicy Mikonkatu 17c w Helsinkach. Około 10 minut od stacji kolejowej Helsinki, drugie piętro, pokój nr 2.
Agnieszka

Zaduszki
Zgodnie z tradycją oddamy hołd tym, którzy odeszli. Spotykamy się 1.11. w sobotę, o godz 12.00 przy grobach polskich żołnierzy w parku w Taivanlahti, koło hali tenisowej, przy ulicy Hietakannaksentie (str. 38 mapy w kat. tel. kwadrat 75/84).

zarząd

Koncert Listopadowy
Tradycyjny koncert organizowany z okazji
Święta Niepodległości odbędzie się w sobotę 8-go listopada w kościele Temppeliaukion kirkko o godz.16.00.
W programie koncertu muzyka Chopina, Moniuszki, Nowowiejskiego i Paderewskiego. Wystąpią młodzi, wybitni polscy pianiści, Justyna Galant i Edward Wolanin, którzy wykonają część utworów w duecie, na cztery ręce.
Zapiszcie sobie już teraz w kalendarzu, zabierzcie rodziny i przyjaciół.
Serdecznie zapraszamy!

zarząd

W numerze:
Str. 1. aktualności
Str. 2. echa Sejmiku Działaczy Polonijnych PKOl
Str. 3. trochę humoru i wierszyków
Str. 4. wieści z sieci, uudet jäsenet, lyhyesti suomeksi


Igrzyska Zimowe BESKIDY 2004
Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Komitet Ogranizacyjny Imprez Sportowych zaprasza wszystkich Polaków rozsianych poza granicami kraju do udziału w Zimowych Igrzyskach "BESKIDY 2004"
Igrzyska odbędą się:
1. W dniach 27.02-3.03. 2004 r. w Szczyrku, Wiśle, Cieszynie i Bielsku-Białej.
2. Zawody odbędą się w następujących dyscyplinach: narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne - biegi, carving, snowboard, łyżwiarstwo, biatlon łuczniczy.
3. Zawody odbędą się w czterech kategoriach wiekowych:
- junior - rok urodzenia - 1984 - i młodsi
- senior - rok urodzenia - 1983 - 1966
- master - rok urodzenia - 1967 - 1952
- old boy - rok urodzenia - 1951 i starsi
4. Termin zgłoszenia ilościowego upływa 20 grudnia 2003r., a imiennie do poszczegolnych dyscyplin sportowych upływa 20 stycznia 2004r.
5.Obok klasyfikacji indywidualnej, prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa, do której włączone będą punkty wg systemu olimpijskiego.
6. Zawody odbywają się we wszystkich dyscyplinach sportowych w takich samych kategoriach wiekowych zg. z punktem 3.
7. Wszyscy uczestnicy przyjeżdzają na własny koszt.
8. Komitet Organizacyjny wszystkim uczestnikom - zawodnikom pokrywa koszty pobytu. Symboliczne wpisowe za całościowy pobyt wynosi 100 Euro. Z opłaty tej zwolnieni sa uczestnicy z byłych Krajów ZSRR, przy ograniczonej - limitowanej ilości zawodników - decyduje Komitet Organizacyjny.
9. Osoby nie biorące udziłu w zawodach sportowych, pokrywaja pobyt w wysokości 30 Euro za osobo/dzień.
10. Uczestnicy będą zakwaterowani w hotelach i pensjonatach w pokojach 2 i 3 osobowych.
11. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego, przy ograniczonej ilości, na koszt uczestników.
12. Siedziba Komitetu Organizacyjnego znajduje się:
43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8, a w czasie Igrzysk w Hotelu Włókniarz.
13. Całość informacji na temat Igrzysk pod numerem tel. Zjednoczenia: 040- 7494930 lub pod internetowym adresem: www.beskidy2004.pl

Nasz biuletyn
strona 1


Echa XVII Światowego Sejmiku Działaczy Polonijnych PK0l, Poznań 21-26 lipca 2003
Na tegorocznym sejmiku olimpijskim byli przedstawiciele polonijni z 28 krajów świata. Delegatem naszego Zjednoczenia był Robert Z. Janasik. Program sejmiku był bogaty, codziennie od 7 do 22:00. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów, Polskiego Komitetu Olimpijskiego były przekazane przez Roberta, kijki do chodzenia z oświadczeniem, że to obecnie najbardziej upowszechniona dziedzina sportu w Finlandii.

Apel i wnioski uczestników:
Działacze polonijnego ruchu olimpijskiego zgromadzeni na XVII Światowym Sejmiku Działaczy Polonijnych PKOl w Poznaniu w dniach 21 - 26 lipca 2003 roku, w wyniku dyskusji przyjmują i apelują do sportowych środowisk polonijnych świata tymi słowami:
1. Polska stała się członkiem wielkiej rodziny europejskiej. I chociaż sportowcy polscy są członkami międzynarodowej społeczności od dawna, to fakt ten daje impuls i nowe możliwości współpracy i kontaktów także na plaszczyźnie sportu polonijnego w całym świecie. Wykorzystajmy tę sytuację dla konsolidacji środowisk polonijnych dla dobra swych środowisk jak również dla prestiżu polskiego sportu.
2. Zbliżające się Igrzyska Olimpijskie w Atenach będą największą i najważniejszą imprezą zbliżającego się roku 2004. Uczyńmy wszystko, aby na stadionach olimpijskich aren polskie symbole były obecne i wzmocnily emocjonalne i duchowe przeżycia tej imprezy. Niech polscy kibice z całego świata zasiądą wsród społeczności wszystkich kontynentów i będą tam dopingować i kibicowac w duchu szlachetnej rywalizacji i zasad fair play.
3. W roku 2004 rozpocznie działalność w Warszawie Centrum Olimpijskie Polskiego Komitetu Olimpijskiego a w nim Centrum Edukacji Olimpijskiej. Znajdzie tam swe trwałe miejsce również prezentacja osiągnięć polonijnego sportu. Wesprzyjmy te działania przekazując pamiątki i eksponaty z tej działalności, aby móc jak najatrakcyjniej i najciekawiej zaprezentować te ponad 100 letnie dokonania.
Upowszechnijmy w naszych środowiskach te idee i postarajmy się o finansowe wsparcie powstania Centrum Olimpijskiego w Warszawie, w którego programie znajdzie swój wyraz równiez polonijny ruch sportowy. Służyc temu będzie Polonijny Fundusz Olimpijski, a otwarcie XVIII Sejmiku Działaczy Polonijnych PKOl w 2005 roku proponujemy, aby odbyło się w Centrum Olimpijskim.
4. Jest w świecie wielu polskich sportowców, trenerów, absolwentów uczelni sportowych czy wreszcie kibiców przywiązanych do polskiego sportu i z nim się utożsamiających. W roku przedolimpijskim zwracamy się do tych, którym na sercu leży dobro i rozwój polskiego sportu i olimpizmu. Stwórzmy wspólnie szeroką bazę danych i wymienmy informacje o osobach, instytucjach i społecznościach, na które można liczyć i które będą dobrym oparciem dla budowania nowego programu kontaktów sportowych. Niech taka baza kontaktów powstanie przy budujacym się Centrum Olimpijskim w Warszawie.
5. W celu szerszego upowszechnienia informacji o działalności polonijnych organizacji sportowych za granicą, Sejmik zwraca się do środowisk polonijnych jak również do władz zarządzających polskim sportem o:
- Nawiązanie bliższej merytorycznej współpracy z redakcją "Magazynu Olimpijskiego" poprzez rozwój polonijnych korespondentów "MP".
- Wspieranie kontaktów pomiędzy sportowcami polskimi i środowiskami polonijnymi
- Rozszerzanie oferty programowej oferowanej przez Telewizję Polonia a kierowanej do kibica polskiego sportu np. poprzez zorganizowanie Polonijnego Turnieju Olimpijskiego


- Wykorzystać nowoczesne media, w tym szczególnie internet do prezentacji osiągnięć polonijnego sportu, w tym stronć internetową PKOl
- Poszerzyć zakres, formy współpracy i kontakty bezpośrednie między klubami i innymi organizacjami o charakterze sportowym z uwypukleniem współpracy Wschód - Zachód.
6. Uznając niepodważalną rolę i znaczenie Polskiego Parlamentu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i sprawowanie przez Marszałka Senatu opieki nad środowiskami polonijnymi apelujemy o wzmożenie koordynacji działań różnych organizacji polskich, które ze swą ofertą występuja do środowisk polonijnych. Apelujemy o rozważenie wydawania rocznego "Kalendarza Polonijnego" ujmującego w sposób wyczerpujący informacje nt. polonijnych imprez, w tym również sportowych organizowanych dla Polonii i Polaków z zagranicy w Polsce.
7. Wobec zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Atenach i Turynie uważamy za pożądane nawiązanie jak najszerszej współpracy z Polakami i organizacjami polonijnymi działającymi w tych krajach. Cenną inicjatywą byłoby utworzenie Centrum Promocji Polski, w którym istotną rolę mogłyby odegrać polonijne organizacje. Ten apel kierujemy do MSZ.
8. Uznajemy za cenną inicjatywę PKOl, iż rolę attache olimpijskiego powierza się Polakom lub osobom polskiego pochodzenia zamieszkującym w kraju organizatora igrzysk. Tak było w Sydney, tak również jest w Atenach. Wspierajmy działalność tych osób, promujmy i upowszechniajmy program i ich dokonania.
9. Aktywniej zabiegajmy o kontakty z polskimi sportowcami, trenerami i działaczami sportowymi przebywającymi w naszych krajach na zawodach sportowych i obozach treningowych. Bezpośrednie kontakty wykorzystujmy do promowania polskiego sportu oraz integracji i aktywizacji środowiska polonijnego.
10. Inicjatywa Fundacji SEMPER POLONIA i PKOl-u powoływania Polonijno-Szkolnych Klubów Olimpijczyka spotkała się z dużym zainteresowaniem Sejmiku. Ta forma zaktywizowania młodzieży polonijnej jest bardzo ważna i dobrze służy integracji polonijnego ruchu olimpijskiego. P-SzKOl mają szansę stać się jedną z przyszłościowych form działalności na rzecz Polonii.
11. Działacze uczestniczący w Sejmiku potwierdzili, że idea olimpijska, mająca wymiar ponadnarodowy, jest najwłaściwszą formą budowania kontaktów z Polonia w oparciu o poszanowanie odmienności i tolerancję.
12. Uważamy za celowe dbanie o apolityczność charakteru sejmiku przy jednoczesnym ciągłym zaangażowaniu w jego działalność wyłącznie organizacji o charakterze sportowym i wspierających ruch olimpijski.
13. Uhonorowanie najstarszych uczestników Sejmiku dyplomami, medalami, lub w innej formie na kolejnych edycjach sejmikowych.
14. Zamieszczanie w Magazynie Olimpijskim informacji przesyłanych przez Związki Sportowe o rocznym kalendarzu i miejscu występów polskich sportowców za granicą.
15. Organizowanie z pomocą polskich placówek dyplomatycznych ciekawych imprez sportowo-rekreacyjnych o masowym zasiegu.
16. Okres dwuletniej przerwy między Sejmikami wykorzystać na kontakty między klubami przez: wymianę rocznych kalendarzy swoich imprez publikowanych w Magazynie Olimpijskim; zawody sportowe między klubami; imprezy rekreacyjno-sportowe; wycieczki turystyczne.
17. Umożliwienie uczestnikom Sejmiku konsultacji programu i miejsca przyszłych Sejmików.
18. Uczestnicy Sejmiku serdecznie dziękują Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu oraz władzom samorządowym i rządowym Ziemi Wielkopolskiej za wspaniałą organizację i serdeczne przyjęcie.

Nasz biuletyn
strona 2


Humor ze szkolnych zeszytów

Rej powiedział, że Polacy nie gęsi, ale gęgać umieją.
Już Rej pisał po polsku, ale dopiero Kochanowski pokazał, jaki ma język.
Kochanowski czcił piękno kobiet i ludzi.
Kochanowski był studentem, poetą i za granicą.
Fraszka powstała siedząc pod lipą.
Kochanowski tworzył pod gruszą, gdzie mieszkał.
Treny to utwór literacki chwalący Urszulkę za to, że umarła.
We fraszce "Na lipę" Kochanowski chwalił polską lipę.
Te fraszki można czytać z przodu i z tyłu. Z przodu pochwała kobiety, a gdy się je czyta z tyłu, to kobiety są zhańbione.
"Pan Tadeusz" Mickiewicza jest nieśmiertelny, bo są w nim opisy wschodów i zachodów słońca, a słońce ciągle jeszcze wschodzi i zachodzi.
Soplica po dokonaniu samobójstwa opuszcza Litwę.
Mickiewicz pisał poezje, a Słowacki wiersze.
Po śmierci pan Wołodyjowski stracił słuch tak, że nawet nie słyszał jak larum grali.
Słowacki był wątły, bo odziedziczył po ojcu płuca.
Słowacki na swoim pogrzebie widział tylko garstkę najbliższych przyjaciół.
Kordian był biedny, bo kiedy chciał, to nie mógł, a kiedy mógł, to nie chciał.
Twórców okresu pozytywizmu nazywano organistami.
Goethe pisał"Fausta" przez całe życie, a nawet dłużej.
Zbyszko na widok wroga zamknął się w przyłbicy.
Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesława Prusa.
Wokulski został przywalony resztkami feudalizmu w postaci Izabeli Leckiej.
Janka Muzykanta jak posyłano do pracy gnój wyrzucać, to mu wiatr w widłach grał i matka nawet nie wiedziała, ze Janko ma taki talent do muzyki.
Antek w wolnych chwilach strugał sobie części.
Nad Niemnem słychać było pranie kobiet.
"Nasza szkapa" to przykład utworu autobiograficznego.
Tytuł dzieła Zeromskiego "Siłaczka" świadczy o kulturystycznych zamiłowaniach autora.
"Chłopi" są epopeją, która należy do grubych.
W "Weselu" panowie tańczyli z chłopami.


W utworze "W Weronie" Norwid nakłania nas do uwierzenia, że błękit ma oczy.
Konrad sciągnął szaty i powiedział: oto grzechy mego żywota.
Język Norwida jest bardzo niejasny, co najlepiej widać w wierszu "Ciemność".
Jacek Soplica pochodził z biednej, niezamężnej szlachty.
Działalność polityczna ks. Robaka polegała na tym, że często odwiedzał karczmy.
Hrabia miał krótką kamizelkę i spodnie tego samego koloru.
Puszkin zmarł na modny wtedy pojedynek.

 

Dla dzieci i dla doroslych......

Wierszyki łamiące języki
Małgorzata Strzałkowska

żaba
Warzy żaba smar,
Pełen smaru gar,
z wnętrza gara
bucha para,
z pieca bucha żar,
smar jest w garze,
gar na żarze,
wrze na żarze smar.

Dzięcioł
Czarny dzięcioł
Z chęcią
Pień ciął.

Trznadle
W krzakach rzekł do trznadla trznadel:
- Możesz mi pożyczyć szpadel?
Muszę nim przetrzebić chaszcze,
Bo w nich straszą straszne paszcze.
Odrzekł na to drugi trznadel:
- Niepotrzebny, trznadlu, szpadel!
Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach,
Z krzykiem pierzchnie każda paszcza!

Goryl
Turlał goryl po Urlach kolorowe korale,
Rudy góral kartofle tarł na na tarce wytrwale,
Gdy spotkali się w Urlach
Góral tarł, goryl turlał
Chociaż sensu nie było w tym wcale.

 

Nasz biuletyn
strona 3


Wieści z sieci .........
Firma "ORSA" Sp. Z o.o. Ul. Estonska 6, 03-903 Warszawa, tel/fax 616 06 69 www.orsa.com.pl, e-mail uslugigenealogiczne@orsa.com.pl zaprasza do skorzystania z usług genealogicznych, tłumaczeniowych i prawnych:
" Specjalizujemy się w świadczeniu pomocy dla osób poszukujących nieruchomości należących do przodków oraz gromadzeniu dokumentów świadczących o prawie własności. Poszukiwania prowadzimy w archiwach, hipotekach, Urzędach Stanu Cywilnego, Urzędach Gminnych, biurach adresowych, bibliotekach, przedsiębiorstwach geodezyjnych, parafiach, kościołach, synagogach, cmentarzach, bazach genealogicznych ogólnych i mormonów "ged-com" oraz w porcie Hamburg - Brema (wykaz osób emigrujących do Ameryki i innych krajów, opuszczających Europę od 1860 roku).
Zatrudniamy najlepszych specjalistów od wyszukiwania informacji z ksiąg wieczystych i innych dokumentów dotyczących prawa własności do nieruchomości, tłumaczy doświadczonych w przekładach starych tekstów notarialnych (czesto sporządzonych w języku starorosyjskim i niemieckim) oraz prawników zdolnych ustalić prawa do konkretnej nieruchomości i przeprowadzić sprawę spadkową. Działamy profesjonalnie i skutecznie. Gwarantujemy poufność. Zapraszamy do współpracy.
Z poważaniem
Helena Lysakowska

"Drodzy Miłośnicy Polskiej Prasy!
Jesteśmy dziś pierwszym i najwiekszym na świecie w internecie, polonijnym serwisem www prenumeraty i dostawy Prasy z Polski. Mamy wielu zadowolonych Klientów, w tym Ambasady, Konsulaty, Instytuty Kultury, Biblioteki, Uniwersytety, Firmy, Wojsko. Około 2000 tytułów Czasopism jest w naszym katalogu.
Informacja do stopki redakcyjnej//prenumerata: Prenumerata zagraniczna:
http://www.polskaprasa.com
prenumerata@exportim.com
http://www.exportim.com
Fax//Tel.0046-86639963
Telefon 0046706639963

Terve!
Mieszkam w Polsce, w Bytomiu, mam 21 lat i bardzo kocham Finlandię : fiński kraj, kulturę, muzykę, sport..... Nawet staram się uczyć fińskiego języka, choć muszę przyznać, że ciężko mi to idzie... Bardzo, bardzo, bardzo chciałabym móc z kims korespondować, by dowiedzieć się czegoś jeszcze więcej o tym WSPANIAŁYM KRAJU!


To jest moje marzenie... mogę jeszcze dodać, że bardzo lubię sport, szczególnie sporty zimowe i piłkę nożną, muzykę : rock i metal, książki i filmy.
Mam nadzieję, że ktoś mi odpisze....
Seredecznie pozdrawiam,
Jadwiga Koźnicka,
Ul. Szymały 149/7, 41-933 Bytom 18, Polska

http://www.mediapoland.com
Pod tym adresem znajdziecie wszystkie programy radiowe i telewizyjne nadawane poprzez internet w języku polskim zarówno z kraju jak i poza nim.
Ponadto listę linków do miast polskich - ok 600 pozycji, kamery i pare innych ciekawostek.

Nowi członkowie ..... Uudet jäsenet
W październiku zostały przyjęte do Zjednoczenia dwie osoby:
Allan Schneitz i Małgorzata Sliwińska

Serdecznie witamy w naszym gronie!
Tervetuloa!

Lyhyesti suomeksi

Yhdistyksen seuraava kokous on sunnuntaina 19.10.2003 klo: 17.00 Pyhän Henrikin kirkon seurakuntasalissa Puistokatu 1, Helsingissä. Teemana - Puolan Itsenäisyyspäivä konsertti, meidän kirjaston "elvytys" ja kirjojen kirpputori.
Tervetuloa!

Lasten leikkikerho
Tervetuloa tutustumaan lapset alle 7 vuotiaat ja heidän vanhemmat, jotka haluavat leikkiä ja harjoitteella puolan kieltä lauantaina, 25. lokakuuta 2003, klo 16.00-18.00
Kulttuurikeskus Caisa, Mikonkatu 17c Helsinki, 3.krs, huone 2.

Pyhäinpäivä
Perinteen mukaisesti käymme viemässä seppeleet haudoille. Tapaamme Taivaanlahden tenniskentän puistossa 01.11.02 klo 12.00, Hietakannaksentie (puh. luettelo sivu 38. ruutu 75/84).

PUOLALAINSEN MUSIKKIN KONSERTTI
Puolan Itsenäisyyspäivän kunniaksi Temppeliaukion kirkossa lauantaina 8. marraskuutta 2003 klo 16.00.
Vapaa pääsy.

Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie
PL 279
00120 Helsinki
e-mail: zjednoczenie.polskie@avenet.fi
http://www.avenet.fi/~zpolskie
Konto bankowe: Nordea-Senaatintori 124750-1263
Tel. +358 40 7494930

Zarząd
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek
Członek


Alicja Sollamo
Henryk Bigos
Violetta Andrzejewska-Lehtonen
Robert Janasik
Agnieszka Buska
Piotr Rajecki

Nasz biuletyn
strona 4