Nasz biuletyn
MAJ - CZERWIEC 2003__________________________________-----___NR 43_________________


Majowi Jubilaci
Dnia 8 maja Henryk Bigos i Robert Janasik w imieniu Zjednoczenia Polskiego złożyli z okazji Jubileuszu 60-lecia serdeczne życzenia Honorowemu Konsulowi w Espoo Stefanowi Widomskiemu, wieloletniemu członkowi naszego stowarzyszenia. Gratulujemy raz jeszcze i życzymy co najmniej - 100 lat!

zarząd

Serdeczne życzenia urodzinowe oraz piękne podziękowania za wspaniały poczęstunek - dla Joli Hilden, która właśnie na majowym pikniku Zjednoczenia w dniu 25 maja obchodziła urodziny.--- Dziękujemy Jolu! .........
.......i STU LAT życzymy!

zarząd

Piknik
Piękna pogoda, wspaniałe towarzystwo, miła atmosfera - tegoroczny majowy piknik .... to była zabawa ... jeśli nie " na cztery fajerki" to przynajmniej "na trzy fajeczki"! Trzech panów pykało fajeczki.... Tym razem zamiast tradycyjnego meczu piłki nożnej rozegraliśmy z reprezentacją Ambasady zacięty turniej "petangue" czyli po polsku - w kule. Walczyliśmy dzielnie ale reprezentacja Ambasady z Panem Ambasadorem na czele okazała się nie do pokonania.---- Gratulujemy!-------------------

zarząd

W numerze:
Str. 1. Majowi Jubilaci, V ZLOT POLONII FINSKIEJ,
--------- Referendum w sprawie EU
Str. 2. Majowe święta, Konferencja Promocyjna,
--------- spotkanie oddziału w Turku
Str. 3. Propozycje na lato, zniżkowe bilety LOT-u
Str. 4. Wieści z si
eci, lyhyesti suomeksi, nowi członkowie.V Zlot Polonii Fińskiej

Zycząc wszystkim pięknego słonecznego lata zapraszamy na powakacyjne spotkanie czyli V Zlot Polonii Fińskiej, w sobotę 30 sierpnia 2003 w godz. 16.00 - 24.00. Miejsce zlotu: Villa Junghans w Kaunianen, kilka minut spaceru od stacji kolejowej w Kauniainen. Koszty udziału - dla członków Zjednoczenia 25 Euroa, dla niezrzeszonych 30 Euro. Dzieci do lat 12-tu bezpłatnie. Zgłoszenia na Zlot to opłata na konto Zjednoczenia: 124750-1263, do dnia 18.07.2003 z dopiskiem ZLOT i koniecznie z nazwiskiem wpłacajacego.
Uwaga - osoby wpłacające w podanym terminie maja prawo do 5 Euro zniżki od osoby!
Dokładny program Zlotu podamy w następnym numerze Biuletynu. Teraz informujemy tylko, że do tańca grać będzie Trio Andrzeja Puszkarzewicza z solistką Margareta von Bock. Zapraszamy serdecznie na Zlot a także do współpracy przy organizacji i prosimy Was o nowe, atrakcyjne pomysły.

zarząd

Referendum w sprawie wstapienia Polski do Unii Europejskiej odbedzie sie dniach 7 i 8 czerwca
2003 r. w godz. 6.00 do 20.00 w Ambasadzie RP w Helsinkach, adres: Armas Lindgrenintie 21 w Helsinkach. Do głosowania uprawnione są osoby posiadające obywatelstwo polskie i ważne polskie paszporty. Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest wniosek zainteresowanej osoby o umieszczenie w spisie osób mających brać udział w głosowaniu. Zgłoszenia można dokonać (pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem) - najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

 

Nasz biuletyn
strona 1


Majowe święta - polskie tradycje....
Maj to miesiąc obfitujący w różne święta związane tak z historią Polski, jak i postaciami ważnymi w jej dziejach. Ale dla wielu z nas maj to przede wszystkim czas szczególnej pobożności Maryjnej. Każdy z nas pamięta urok wieczornych nabożeństw majowych. Ciepłe wieczory, czasem drobny majowy deszczyk (jest nawet powiedzenie "Deszcz majowy, czapki z głowy") tak ważny dla życia roślin, pachnące bzy, kwitnące kasztany. Każdy ma jakieś wspomnienia tchnące nostalgią i tęsknotą za takimi czasami. Chociażby dlatego, że byliśmy wówczas nieco lub dużo młodsi. 3 maja to uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Święto to zostało ustanowione przez papieża Piusa XI po odzyskaniu niepodległości. Ale jego idea przejawiała się już w okresie chrystianizacji kraju. W przełomowym dla Polski okresie, gdy miano wprowadzić na tron młodocianą Jadwigę, osadzono na Jasnej Górze obraz Matki Bożej, którą Jan Długosz określił jako obraz " Pani i Królowej świata oraz naszej wzbawicielki". W czasie gdy on pisał swoje dzieła, w krakowskim kościele Marii Panny wznoszono wielki ołtarz, który w centralnej scenie uwidacznia prawdę o wniebowzięciu Matki Boskiej w fazach zaśnięcia, wzięcia do nieba i koronacji. Za czasów Jana Olbrachta snującego plany ściślejszego powiązania narodów europejskich we wspólnocie chrzescijańskiej mogącej oprzeć się nawale tureckiej, na królewskim Wawelu działała pracownia kopistów i miniaturzystów, z której wyszło na zamówienie króla wiekopomne dzieło liturgiczne " Gradual Jana Olbrachta". W trzecim tomie zawiera szerokie na całą stronę malowidło przedstawiające króla klęczącego przed Madonną w stroju koronacyjnym. Wsparty o ziemią herb Krolestwa Polskiego oznacza, że oddaje on troski swego kraju pod Jej opiekę. Król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656r. przed wotywnym obrazem Madonny z Dzieciątkiem w Katedrze Lwowskiej składa swoje śluby. Do treści jego ślubowań powróci Polska katolicka składając śluby na Jasnej Górze w dniu 3 maja 1966r. W ramach milenijnego "Te Deum narodu polskiego" obecni na Jasnej Górze przedstawiciele wszystkich stanów, pod wodzą prymasa Polski Stefana kardynala Wyszyńskiego, zadeklarowali ponownie, że Maria Święta Boża Rodzicielka, czczona szczególnie w jasnogorskim Obrazie, jest Pania i Królowa Polski.


Liczne obrazy i figurki królewskiej Marii ustawiane po miastach i wsiach, miały znaczyć, że Maria jest opiekunką domów, lasów, pól i wszystkich wartości duchowych kraju. Takiej królewskiej, pełnej ciepła i miłości opieki Maryi życzę wszystkim Czytelnikom i Polakom.

Ojciec Józef

Konferencja Promocyjna Polonii Europejskiej w Warszawie
W dniach 9 i 10 maja odbyła się w Senacie konferencja z udziałem marszałków obu Izb, ministra spraw zagranicznych oraz około 60-ciu przedstawicieli Polonii z krajów Pietnastki. Na zaproszenie Senatu w konferencji wzieli udział: prezes ZP Alicja Sollamo oraz Michał Zieliński, honorowy prezes naszego Zjednoczenia. Gremium zastanawiało się jak prowadzić pracę w zakresie promocji Polski - promocji polskiej gospodarki i polskiej kultury oraz oddziaływania na parlamenty krajów Pietnastki w celu jak najszybszego przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.
Materiały z konferencji, relacje ze spotkania oraz tekst oświadczenia końcowego przyjętego przez uczestników znajduje się na stronie internetowej Senatu RP - www.senat.gov.pl oraz na stronach http://www.polonia.org/referendumtak.htm

Spotkanie "przy jajku"
Kolejne spotkanie oddziału w Turku odbyło się w sobotę, dnia 26 marca o godz. 16.00. w sali parafialnej kościoła katolickiego w Turku.
Zdzisław Mackiewicz oraz Andrzej Styrcz powitali licznie przybyłych, dzieląc się ze wszystkimi świątecznym jajkiem. Prawie każdy przyniósł własne smakołyki. Ucztę rozpoczeliśmy wspaniałym żurkiem jaki przygotowała Stanisława Heimo. Były jak zwykle śledziki według recepty Andrzeja Styrcza, później wędliny, sałatki i różne kiełbaski. Na koniec kawa, ciasto i tort. Nie zabrakło też i wina. Prowadziliśmy ze sobą towarzyskie rozmowy i śpiewaliśmy przy akompaniamencie gitary znane polskie piosenki. Spotkanie upłyneło w bardzo miłej atmosferze i trwało prawie do godz. 21.00. Poprosiliśmy księdza Piotra o odprawienie mszy w języku polskim w dniu 31 maja o godz.17.00. Po mszy św. spotykamy sie przy kawie.

Zdzisław Mackiewicz

Nasz biuletyn
strona 2


PROPOZYCJE NA LATO.......

* W Przedbórzu - w Górach Mokrych, w dniach 13 -18 sierpnia 2003 r. odbędzie się pod patronatem Marszałka Senatu RP. Prof. Longina Pastusiaka XII Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach, recytacji i poezji śpiewanej, w 4 kategoriach wiekowych: do 15 lat (dzieci); powyżej 15 lat (młodzież); dorośli oraz zespoły (do 10 osób). Termin zgłoszeń do 30 czerwca 2003 r.

* Polski Komitet 0limpijski po raz kolejny organizuje spotkanie działaczy polonijnych z całego świata, którym bliski jest sport olimpijski - XVII Światowy Sejmik Działaczy Polonijnych PK0L. Tegoroczny Sejmik odbędzie się w dniach 21-26 lipca br. w Poznaniu. Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 czerwca 2003 r.

* Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wraz z Zespołem Tańca Ludowego UMCS organizują w okresie 1-31. lipca 2003r. w Lublinie STUDIUM FOLKLORYSTYCZNE DLA INSTRUKTORÓW ZESPOŁÓW POLONIJNYCH. Uczestnikami Studium mogą być osoby, które mają ukończone 18 lat, średnie wykształcenie, tańczą w zespole, znają w podstawowym zakresie język polski. Wymagana jest również sprawność fizyczna i słuch muzyczny.

* Katolicki Uniwersytet Lubelski organizuje jak co roku, letnie kursy nauki języka polskiego, dające duże możliwości wyboru. Są to kursy o różnej długości z podziałem według poziomu zaawansowania i o różnych stopniach intensywności. W okresie od 14 lipca do 16 sierpnia.

Wiecej informacji na te tematy u skarbnika ZP, tel. 040-7494930

Coś dla dzieci

W niedzielę 7 września 2003 r. wystąpi w centrum kulturalnym w Tapioli (Tapiolan kulturikeskus) polski teatr kukiełkowy im. Jana Dormana z Będzina.

 


Oferta dla członków Zjednoczenia na przeloty samolotami LOT-u do Polski
(ważna cały rok )

Ceny biletów:
Hel - W-wa - Hel:
(1 mies. ) - 280 e + 30e (lkvero)
(3 mies .) - 335 e + 30e (lkvero)
Hel - miasto w Polsce - Hel:
(1 mies. ) - 330 e + 30e (lkvero)
(3 mies. ) - 385 e + 30e (ikvero)
Dzieci 2-17 lat: zniżka 50% od podst. ceny biletu + opłata lotmiskowa
Oferta na pobyt w Polsce, do 7 dni
Hel - W-wa - Hel - 177 e + 30e ( lkvero)
Hel - miasto w Polsce - Hel - 247 e + 30e (lkvero)
Uwaga - bilet należy wykupić najpóźniej 7 dni przed wylotem!
Oferta wakacyjna od 19 czerwca do 18 sierpnia 2003
( bilety ważne 2 miesiące )Hel - W-wa - Hel - 220 e +30e
( lkvero)
Hel - miasto w Polsce - Hel - 247 e + 30e (lkvero)
Dzieci 2-17 lat : zniżka 50% od podst. ceny biletu + vero Uwaga - wylot najwcześniej 16.08; powrót najpóźniej 18.08.
Uwaga -
dzieci podróżujące bez opieki rodziców:
* od 2 do 4 lat -> pod opieką stewardessy ( dopłata 100%)
* od 4 do 11 lat -> dopłata 30$ w jedną stronę
*
dzieci pod opieką nie rodzica -> warunek : wspólna rezerwacja biletu
Rezerwacja miejsc pod numerami telefonów :
09-69379036 (centrum rezerwacji )
lub 09-61513171 (biuro LOT:u na lotnisku).
Dokonując rezerwacji trzeba zaznaczyć, że jest się na liście ZP upoważniającej do otrzymania zniżki w opłacie za bilet lotniczy.
Odbiór biletów -na lotnisku w hali odlotowej nr 3. Opłatę za bilety można dokonać przy odbiorze, płacąc gotówką lub kartę bankową,
Uwaga! LOT nie wystawia rachunków, znizka udzielana jest tylko na przeloty prywatne.

 

Nasz biuletyn
strona 3


Wieści z sieci.....

* Moja 16-letnia córka Lilka jest zafascynowana Finlandią, jej przyrodą, klimatem, muzyką. Marzy o studiach na filologii fińskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czy ktoś z naszych rodaków mieszkąjcych w Finlandii miałby ochotę podzielić się w nią swoimi wrażeniami z pobytu, doświadczeniami w nauce j.fińskiego, jest także fanem zespołu HIM. Proszę o kontakt. IZA <izabell-m@wp.pl>

* Od ponad 3 lat jestem zakochana w FINLANDII. W Polsce robię dosłownie wszystko by ją jak najdokładniej poznać. Mam jednak WIELKIE marzenia, aby ją kiedyś odwiedzić... Jesli ktospotrzebował by opiekunki do dzieci w najbliższe wakacje ( od lipca do końca września ) to BARDZO, BARDZO proszę o kontakt (chociaż mam 19 lat to mam już doświadczenie, poparte różnymi zaświadczeniami. Dziękuję i pozdrawiam WSZYSTKICH mieszkannców Suomi!
Barbara, e-mail: <baarbik@poczta.fm>

* Interesuje się fińską piłką nożną. Niestety nie znam fińskiego a do Polski na ten temat dociera mało informacji. Chętnie wymienie się informacjami. Adam, e-mail: <nurek4@poczta.wp.pl>

Tulossa.....

V ZLOT POLONII - eli loppukesän juhla - lauantaina 30. elokuuta 2003, klo.16.00-24.00, Villa Junghansissa, Kauniaisissa.

Pyydämme ilmoittautumaan suorittamalla osallistumismaksun yhdistyksen tilille; 124750-1263, 18.07 mennessä. Muistakaa kirjoittaa nimenne maksusuoritukseen.

Puolalaisen Yhdistyksen jäsenet - 25 Euroa, ulkopuoliset osallistujat - 30 Euroa, alle 12 v. lapset -ilmaiseksi.
Huomio: henkilőt jotka maksavat 18.07 mennessä ovat oikeutettuja 5 Euroa/henkilő alennukseen.

Elokuussa tarkempia tietoja ohjelmasta.


LOT: in alennukset Puolaan:
Lentolippujen hinnat:
Hel - W-wa - Hel
1 kuukauden lippu: 280 e + 30 e (lkvero)
3 kuukauden lippu: 335 e + 30e (lkvero)
Hel - joku muu kaupunki Puolassa - Hel
1 kuukauden lippu: 330 e + 30e (lkvero)
3 kuukauden lippu: 385 e + 30e (ikvero)
Lapset 2-17lat - 50% alennus + vero
7 päivän lippu:
Hel - W-wa - Hel - 177 e + 30e ( lkvero)
Hel - joku muu kaupunki Puolassa - Hel - 247 e + 30e (lkvero)
Huomio - lippu täyttyy ostaa viimeistään 7 päivä ennen lähtőä!
Kesälomalippu:
19 kesäkuuta - 18 elokuuta 2003
( liput voimassa 2 kuukautta)
Hel - W-wa - Hel - 220 e +30e ( lkvero)
Hel - joku muu kaupunki Puolassa - Hel - 247 e + 30e (lkvero)
Lapset 2-17v. - 50% peruslippuhinnasta + veroHuomio: lähtőä aikaisittaan 19.06; paluu viimeistään 18.08.
Huomio - yksinmatkustavat lapset (ilmaan vanhempia):
- 2 - 4v. - lisämaksu 100%
- 4 - 11v. - lisää 30 USD yhden suuntaan
- muun kun oman vanhemman kanssa matkustava lapsi: ehtona yhteinen lippu varaus
Paikkavaraukset puhelinnumeroista: 09-69379036 ( varauskeskus ) tai 09- 61513171 (LOT: in toimisto lentokentällä). Varausta tehtäessä on ilmoitettava olevansa Polonia- yhdistyksen jäsen, jolle kuuluu alennus lentolipuista.
Lentoliput voi lunastaa lentokentän lähtőhallista numero 3.
Lentolippu maksetaan noudettaessa käteisellä, pankki- tai luottokortilla .
Huom! LOT ei kirjoita laskuja, alennukset myőnnetään vain yksityismatkailuun.

Nowi członkowie.......... Uudet jäsenet
Witamy ponownie w naszym gronie rodzinę Lewandowskich z Heinävesi - Janusza i Ewe, z dziecmi, Kamilem i Konradem
Serdecznie witamy w naszym gronie! Tervetuloa!

Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie
PL 279
00120 Helsinki
e-mail: zjednoczenie.polskie@avenet.fi
http://www.avenet.fi/~zpolskie
Konto bankowe: Nordea-Senaatintori 124750-1263
Tel. +358 40 7494930

Zarząd
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek
Członek


Alicja Sollamo
Henryk Bigos
Violetta Andrzejewska-Lehtonen
Robert Janasik
Agnieszka Buska
Piotr Rajecki

Nasz biuletyn
strona 4

Dodatek specjalny - na letnie deszczowe popołudnie........
od Roberta wychowanego na Starym Rynku w Poznaniu

Moje miasto POZNAN, stolica Wielkopolski, miasto wojewódzkie - 580tys. mieszkanców.

------Władyslaw Lubieński w wydanej w 1740 roku książce ,,Świat we wszystkich częściach swoich'' napisał, że miasto Poznań powstało po spotkaniu Lecha, Czecha i Rusa ,,braci, którzy w tem miejscu zjechawszy się według tamtejszej tradycji i po długim niewidzeniu mieli się poznać i na pamiątkę tego poznania Lech miał założyę Poznań''.
------Niestety, ta tak kochana po drugiej wojnie światowej legenda wtedy słuszna ideologicznie, a i dzisiaj wygodna, bo proeuropejska nie wytrzymuje próby czasu i przychylności historyków. Nie da się też obronić tezy Sarnickiego z Descripto Poloniae, który w 1585 roku twierdził, że Poznań, to ptolemeuszowska Stragona.
------Trzeba skromnie pozostać przy jedynym pewnym zródle pisanym. Pochodzi ono z 968 roku, kiedy to biskup merseburski Thietmar, dziejopis niemiecki, po raz pierwszy odnotował nazwę Poznań. Na dodatek określił go mianem urbis, czyli miastem, pod względem zabudowy i wielkości niczym nie odróżniającym się od miast niemieckich.
------Około roku 1240 książe wielkopolski Przemysław założył na lewym brzegu Warty nową cześć miasta, a w roku 1253 przeniósł do niej mieszkanców Sródki i osadził ich na prawie magdeburskim. Sródkę zaś darował katedrze poznańskiej. Od tego czasu składał się z dwóch oddzielnych miast, z których miasto na lewym brzegu Warty było pod juryzdykcją książąt wielkopolskich; miasto na prawym brzegu pod juryzdykcją biskupów poznańskich''. Lewobrzeźny Poznań obejmował dzisiejszy rynek, ulice Wodną, Wielką, Wroniecką, Sukienniczą (późniejszą Zydowską), Szewską i ulice poprzeczne, okolice Dominikanów oraz Zamek i jego okolice. Prawobrzezny źaś to okolice kościoła katedralnego (czyli Ostrów Tumski), Sródka, Zawady, Zagórze i kościoła świętego Jana Jerozolimskiego (czyli Komandoria).
------Rok 1253 był więc niezwykły i historyczny w tym znaczeniu, że zapoczątkował rozwój miasta usytuowanego teraz na obu brzegach Warty. Poza tym dzisiaj nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne są wszelkie ,,podkładki'', a w owym pamiętnym roku na piśmie otrzymaliśmy potwierdzenie naszej miejskości.
Miasto o regularnym, szachownicowym układzie ulic z kwadratowym rynkiem pośrodku miało wtedy 21 hektarów powierzchni. Wedle aktu lokacyjnego mieszczanie mieli być na osiem lat zwolnieni z wszelkich opłat celnych, z później mieli płacić połowę stosownych należności. Już wtedy więc wiedziano, jak korzystne dla gospodarki są niskie podatki. Wywianowano też Poznań wlasnością Warty ,,na mile w każdym kierunku'', a mieszczanom przyznano prawo do polowań i budowy młynów. Mógł Poznań zbudować swój kosciół i organizować jeden jarmark. To wszystko poświadczyli wojewoda poznański Boguchwał, wojewoda gnieźnieński Dirsigravius, biskup poznański Boguchwał, kasztelan poznański Eustachy syn Jana i Pantesław syn Cadricusa.
------Zafundowano też Poznaniowi wójta. Został nim dziedzicznie Tomasz z Gubina. I była to niezła posada, bo wójt za swe trudy otrzymal młyn na Sródce, dochody z dwóch sklepów w przewidzianych do budowy kramach, 30 łanów ziemi we wsiach miejskich. Ponadto przypadała mu jedna trzecia dochodów z kar i oplat sądowych, a uprawnienia sadownicze miał w 17 wsiach w okolicach Poznania. Wójt był więc niesłychanie silnym urzędnikiem. W imieniu króla lub księcia sprawowal władzę administracyjną, skarbową i sądowniczą. Dominował zdecydowanie nad ciałem samorzłdowym, czyli radą z burmistrzem na czele. Tak było do czasu, gdy wójt Przemko poczuł się tak silny, że odmówił uznania za swego pana Władysława Łokietka i podporządkował się książetom głogowskim. Zaplacił za to w 1310 roku, kiedy to Łokietek, wygrawszy liczne wojny o prymat w Polsce i świadom nielojalności wójtów bo i krakowski sprzeciwiał się władcy znacznie ukrócił ich władzę.
------Od tamtej pory urząd ten podupadał i najprawdopodobniej około 1386 roku miasto dokonało wykupu urzędu wójtowskiego. Odtąd mieliśmy samorząd miejski w bardzo różnym, w różnych okresach historycznych, składzie.
------Za Władysława Warneńczyka na przykład było ośmiu rajców i aż dwóch burmistrzów wybieranych na sześć lat. Wywołujący dziś tak wiele emocji urząd prezydenta pojawił się dopiero w 1779 roku, w dokumencie Komisji Dobrego Porządku. Napisano wtedy: ,,magistrat odtąd składać się będzie z prezydenta, vicesprezydenta, wójta i radnych osób pięciu''. Wedle Komisji, obowiązkiem prezydenta było: ,, przewodniczenie wszelkim narodom na sessuach w ratuszu;
ma czuwać nad tem, aby urzędnicy miejscy obowiązki swoje ściśle wykonywali, słowem ma być jako ojciec troskliwym i czujnym o dobro miasta, a pieczęć ma zawsze przy nim zostawać''. Urzędnikami magistratu byli: syndyk, szafarz, kasjer, ważnik, kwatermistrz, sekretarz, notariusz, strażnicy, pisarze, pachołkowie ratuszni, sługi miejskie, jak również trębacz. Każdy urzędnik składal przysięgę. Tak na przykład brzmiała rota przysięgi trębacza: ,,Ja... przysięgam Panu Bogu Wszechmogacemu, panu burmistrzowi i radzie miasta Poznania wierność i posłuszeństwo, a iż według powinności mej straży na wieży ratuszowej tak we dnie, jako i w nocy pilen będę i żadnej godziny trąbić nie omieszkam. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka jego''.
------Oprócz władzy administracyjnej i sądowniczej funkcjonowała jeszcze władzą prawodawczą. Stanowiło ją zebranie na Ratuszu wszystkich trzech porządków to jest burmistrza z rajcami, wójta z ławnikami i cechmistrzów. W przypadku powietrza morowego i wojny wszystkie trzy porządki naradzały się wspólnie, a czynności swoje zapisywali w trium ordinuum, czyli w księdze trzech porządków. Rządzić się opłacało.
------Włodarze Poznania sprzed wieków na pewno byliby nieźle ubawieni obecnymi sporami o ,,kominy płacowe'' w samorządach. Mieli bowiem z urzędowania niezłe profity. O zarobkach pierwszego wójta pisaliśmy nieco wcześniej, bo określał je akt lokacyjny. Ale i później bardzo opłacało się rządzić. W XV wieku na przykład na utrzymanie władz miasta łożyli: piekarze (dostarczali każdemu urzędnikowi na Trzech Króli po struclu dobrym, a na Wielki Czwartek po placku), rzeźnicy (na Wielkanoc dawali urzędnikom po połowie tłustego cielca). Ponadto opłacali się szynkarze, winiarze, rybacy. Między urzędników dzielono dochody z płacowego i targowego, opłacana była każda czynność urzędnicza. Dochody miasta były zaś ogromne. W 1582 roku na przyklad rybacy płacili miastu 4 złote za rok najmu rzeki, a dochód roczny z miejskich cegielni wynosił 372 złote. Dla porównania warto przytoczyć ceny chleba regulowane zarządzeniem rady miejskiej w 1598 roku: ,,kiedy ćwiertnia żyta kosztować będzie 10 gr to chleb groszowy ma ważyć 16 funtów i 25 łutów, gdy żyto kosztowało 20 gr to chleb groszowy miał mieć wagę 8 funtów i 12 łutów''. Stałe pensje przyznał urzędnikom dopiero August III 26 maja 1755 roku. Zaś w 1780 roku Komisja Porządku Publicznego ustaliła, że prezydent ma zarabiać rocznie 1500 zlotych, viceprezydent 1200 zlotych. Dla porównania pensja rynsztokowego to bylo 260 zlotych, a trębacza 340. Jednym z najdziwniejszych urzędników miejskich był kat. Okazał się niezbędny już w 1298 roku, gdy Władysław Łokietek zezwolił władzom Poznania na karanie rabusiów śmiercią. Kat miał dużo pracy, przyzwoite uposażenie, a szacunku żadnego. Ba, słowo kat uważano za obraźliwe. Jeśli dotknął kogoś w czasie wypełniania swoich obowiązków, osoba ta narażona była na utratę czci. By ją odzyskać, musiała zwracać się z prośbą do samego króla.
------Materialnie powodziło się jednak katowi bardzo dobrze. W 1597 roku mieszkał w przydzielonej przez miasto jednej z baszt miejskich w pobliżu kościoła świętego Marcina. Otrzymywał ,,po złotych polskich 2 co tydzień i po złotych polskich 10 co kwartał na tak zwane Suchedni''. Do tego ,,z szafarni miejskiej co rok miał mieć dwie fury siana, kwater drewna dwie''. Ponadto miał swoją taksę: ,,Od smagania grzywien 2, od jednych tortur grzywien 2, od miecza albo postronka grzywien 10, od koła albo ćwierci grzywien 15, od spalenia człeka grzywien 15, od scięcia grzywien 10''. Poznański kat dorabiał sobie w innych miastach, w XV wieku bylo ich 19, a w XVII już 33. Od 1535 roku kat korzystał z pręgierza, który służył do wymierzania kar: przykucia, wystawienia na widok publiczny i chłosty. Pręgierz wystawiono za pieniądze pochodzące z grzywien, głównie nakładanych przez rajców na dziewki służebne za noszenie zbyt kosztownych strojów. W 1595 roku pręgierz ozdobiono figurą kata w rycerskiej zbroi w ręku trzymał miecz, symbol karzącej sprawiedliwości. Na kolumnie znalazła się między innymi sentencja z ,,Eneidy'' Wergiliusza: ,,Uczcie się sprawiedliwości i napomnień i moim przykładem korzcie się''. W 1925 roku oryginał Rolanda, jak zwali figurę Niemcy, przeniesiono do Ratusza. Zastąpiła go kopia wykonana przez Marcina Rożka.

Więcej o Poznaniu na stronach www.poznan.pl