Nasz biuletyn
 

Nr 37     PAZDZIERNIK 2002


AKTUALNOSCI


Spotkanie towarzyskie
Serdecznie zapraszamy na spotkanie w niedzielę 27.10. o godz. 17.00 do sali parafialnej przy kościele św. Henryka w Helsinkach, Puistokatu 1. Gościć będziemy nowego Konsula Ambasady RP w Helsinkach, Pana Andrzeja Jasionowskiego. Tematem spotkania -
Swięto Niepodległości 11. listopada.

Zaduszki
Zgodnie z tradycją oddamy hołd tym, którzy odeszli. Spotykamy się 2.11. w sobotę o godz 12.00 w parku w Taivanlahti przy grobach polskich żolnierzy koło hali tenisowej przy ulicy Hietakannaksentie (str. 38 mapy w kat. tel. kwadrat 75/84).

Koncert Listopadowy
Zapraszamy na tradycyjny koncert organizowany z okazji Swięta Niepodległości, który odbędzie się w sobotę 9-go listopada w Temppeliaukion kirkko o godz.16.00. W programie koncertu muzyka Chopina. Zabierzcie rodziny i przyjaciół!
Wstęp wolny.

Zarząd.

Podziękowanie
Pragniemy serdecznie podziękować Pani Halinie Vento z Tampere za ofiarowanie próbek wyrobów kosmetycznych z kolekcji Pani Dr Ireny Eris oraz innych miłych prezentów, które przeznaczyliśmy na nagrody w naszej loterii fantowej, zorganizowanej na IV Zlocie Polonii Fińskiej. Stały się one jej główną atrakcją i były też , mamy nadzieję, dobrą reklamą dla firmy, reprezentowanej przez Pania Haline.
Zarząd

W numerze:
Str. 1 Aktualności, echa IV Zlotu Polonii Fińskiej
Str. 2 Swięto Niepodległości przed laty,
Str. 3 cd. Obchodów, szkółka polonijna, konkurs recytatorski
Str. 4 wakacyjne wspomnienia, piłka nożna, lyhyesti suomeksi

Co sie wydarzyło na IV Zlocie Polonii

W skrócie najważniejsze fakty:

· Ambasador RP w Helsinkach Pan Stanisław Stebelski wręczył odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP - Pani Katarzynie Irenie Lehtonen i Januszowi Surwille.


Gratulujemy serdecznie odznaczonym!

· Tytuł Miss Polonii Fińskiej 2002 przyznano jednogłosnie uroczej Janinie Mackiewicz z Parainen,
· konkurs tańca towarzyskiego wygrali państwo Dorota i Tadeusz Musiałowiczowie z Kuopio,
· w konkursie na polskie kawaly triumfy świeciły nasze polonijne dzieci: Veronika, Michał, Alexander i Andrzej
· niezaprzeczalną Królową i Królem Balu była szalejąca na parkiecie para: Antonina Andziński i Janusz Surwillo.

Gratulujemy wszystkim i cieszymy się tym, że wszyscy tak świetnie się bawili!

 

Nasz biuletyn
strona 1


Obchody święta Niepodległości przed laty.


POLSKIE SLADY
Podczas prac remontowych w należącym do Uniwersytetu w Helsinkach budynku, który został oddany do użytku w roku 1869 natrafiono na polskie ślady. Arppeanum bo tak nazywa się budynek o przeznaczeniu naukowo-muzealnym, znajdujący się w samym sercu Helsinek przy Senaatintori skupiał pracowników naukowych i być może ktoryś z nich był Polakiem. Być może ten "ktoś" po prostu zapomiał w pracy gazety, a znaleźli je współpracownicy inego Polaka, który zjawił się tam po 67 latach.
A oto o czym wtedy pisały gazety:

POLSKA ZBROJNA nr. 311
Warszawa, poniedzialek 12 listopada 1935 roku
( zobacz 1:ą stronę )

Aleksander Czyżewski
LISTOPAD

Był zimny, posępny i mglisty,
był wielki, górny i chmurny,
rok tysiąc osiemset trzydziesty,
święty popiół z narodowej urny.

Z nienawiści i prawdy Kordjana,
przez Olszynkę Grochowską i Stoczek
wstał rozpadany, szary ranek
i wbił się rocznicą w oczy.

Zżółkły ryngraf i wstążkę różową,
pistolety, czako i karabelę
trzeba było bardzo głęboko pochować
na jakimć narodowym Wawelu.....
----------------------------------------
Aż się w sierpniu rozszumiał listopad,
rozpotężnił nad Polską, nad całą,
trzasnął salwą na froncie w okopach,
wkłuł się w oczy orzełkiem białym.

Ze to rok był dziewięćset czternasty,
że to gdzieś tam drużyny strzeleckie..,
....trzeba nocą wykraść się z miasta,
przecież nie jestem już dzieckiem!...
--------------------------------------
Znów był ranek tak samo mglisty,
i nawet drobny deszcz padał,
ranek Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Jedenastego Listopada.

..Cóż takiego brygadjer Piłsudski:
zwykły, szary jak listopad, człowiek,
tylko chorągwie są biało-czerwone
i tylko łzy u powiek.

Tylko wojsko idzie przez ulicę,
tylko z okien lecą białe róże,
i już można z Warszawy-stolicy
ruszyć w długie po kraju podróże...
--------------------------------------------


Aż odczuli o którejś tam wiośnie,
że się walą marzenia o cudzie,
że Listopad już w sercach nie rośnie
klice tamtych ludzi.

Więc podnieśli do góry pięść twardą
i w Maju ruszyli po Listopad,
znów kule zagwizdały im hardo
po ulicach, jak po okopach....

.....Dziś listopad nas legendą nie łudzi:
czuwający w Belwederze Podchorąży
był taki sam jak my, ludzie,
lecz nie można było za Nim nadążyć!

POLSKA ZBROJNA nr. 312,
Warszawa, wtorek 12 listopa
da 1935 roku


W dniu święta Niepodległości
Pierwsze święto niepodległości bez Niego......
Kiedy pół roku temu odszedł od nas tak cicho, a tak
niespodziewanie, żeśmy w bólu mowę stracili i w rozpacznej
męce na długo zastygli, świat cały dzielił z nami żałobę....
Ale Imieniem tem drga dziś w bladem listopadowem słońcu cała Rzeczpospolita
................
Nie ma Go już, niestety, wsród nas... a jednak jest i zawsze będzie....
- Duchem jest z nami......
...............
W stolicy
Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała wczorajszym uroczystościom. Już od wczesnego ranka na ulicach ruch niezwykły. Młodzież śpieszy na nabożeństwa i obchody szkolne. Przez miasto przeciągają oddziały wojska, zdążające na plac rewji na polu Mokotowskiem. Wzdłuż chodników szpalery publiczności, przyglądającej się dzielnie maszerującej piechocie, proporczykom szwoleżerów i ułanów. Największe zaciekawienie wzbudzają kolumny artylerji i broni pancernej.
...............
P.prezydent Rzplitej i rząd na Akademji w Filharmonji
Wczoraj wieczorem w pięknie udekorowanej sali Filharmonii Warszawskiej odbyła się uroczysta akademja, urządzona przez stołeczny komitet obywatelski obchodu 11-go listopada. Akademję zaszczycił swoją obecnością Pan Prezydent Rzplitej. Na Akademji obecni byli członkowie rządu z p. Prezesem rady Ministrów Kościałkowskim, marszałkowie Senatu i Sejmu, prezesi N.I.K. i N.T.A., generalicja, duchowieństwo, profesorowie wyższych uczelni, członkowie instytutów naukowych, społecznych i t.p. Sala Filharmonii była przepełniona publicznością. U wejścia do gmachu Filharmonji p. Prezydenta Rzplitej powitało prezydium obchodu, a małżonce P. Prezydenta przewodniczący komitetu obchodu, prezydent miasta Starzyński, wręczył bukiet białych róż. Gdy Pan Prezydent Rzplitej ukazał się w swojej loży, wszyscy powstali z miejsc, a orkiestra Filharmonji odegrała hymn państwowy.

Nasz biuletyn
Strona 2Akademję zagaił prezydent miasta Stefan Starzyński dłuższym przemówieniem, w którem powiedział m. in.:

Od lat 17-tu corocznie święcimy dzień 11 listopada, jako radosne święto odzyskania, jako przełomowy dzień w historii narodu, wyrażnie odgraniczający epokę prawie półtorawiekowej niewoli - od epoki odbudowy i rozwoju, przywróconej do samodzielnego bytu, Rzeczypospolitej. Lecz po raz pierwszy obchodzimy to wielkie święto bez Tego, który naród z uśpienia budził, ku samodzielnemu życiu dawno prowadził i z pęt niewoli oswobodził, ucząc i wychowując nas na świadomych i dobrych Rzeczypospolitej obywateli.
Cała historia Polski ostatniego półwiecza związana jest i będzie po wsze czasy z imieniem Józefa Piłsudskiego.
Dzień 11 listopada tak, jak był dniem czci i hołdu całego narodu dla Wielkiego Marszałka za życia, pozostanie nim - nie wątpie - na wieki. W dniu tym naród, obchodząc radosne święto odzyskania niepodległości, składać będzie po wsze czasy hołd Wielkiemu Marszałkowi, rozpamiętywać historję Jego ofiarnego dla Polski życia.
...............
Udział nieprzeliczonych rzesz w rewji naszej zwycięskiej armji i hołd, złożony jej sztandarom - niechaj świadczy o miłości społeczeństwa dla wojska, miłości, którą rozbudził w narodzie Marszałek i która jest i będzie zródłem naszej siły i mocy państwowej. Niech ta miłość świadczy o tem, że cały naród czuje się sciśle z armią zespolony, że w każdej chwili w potrzebie gotów jest jej szeregi uwielokrotnić i oddać swe życie w obronie i za wielkość Polski.
...............
Swiadomość, że jedyna droga do dobrobytu i potęgi jest praca, i to praca intensywna i ofiarna - tkwi głęboko w społeczeństwie naszem. Słowa Marszałka, wypowiedziane w jednym z rozkazów jeszcze w r.1920, że "wszyscy obywatele Polski muszą wykorzystać czas spokoju i zdobyć się na wielki wysiłek woli, na duże nateżenie pracy, aby w krótkim czasie dogonić świat cały i stanąć jak równi w wielkiej rodzinie wolnych narodów" - są słowami zamienionymi w czyn.
Mamy świadomość i wiarę, że Rzeczypospolita Polska, dzieło Marszałka - żyje i żyć będzie!

Po przemówieniu tem orkiestra odegrała "Pierwszą Brygadę". Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu orkistry Filharmomji Warszawskiej, artysty Marjusza Maszyńskiego (recytacje) i chóru męskiego "Harfa" pod dyrekcją Wacława Lachmana
................
W Krakowie
W Krakowie po tradycyjnych hejnałach , odegranych przez trębaczy z wieży Marjackiej odbyło się rano w katedrze na Wawelu uroczyste nabożeństwo, odprawione przez ks. metropolitę Sapiehę...... Wieczorem w teatrze miejskim im. J. Słowackiego odbyło się uroczyste przedstawienie poematu M. Niżyńskiego "Trzy Mgły" odznaczonego pierwszą nagrodą w konkursie na sztukę legjonową....
......
We Lwowie
We Lwowie nabożenstwo w archikatedrze odprawił ks.biskup Baziak w asyscie licznego duchowieństwa. Wieczorem odbyło się uroczyste przedstawienie "Wyzwolenia" Wyspiańskiego.W Wilnie

W Wilnie po mszy polowej i defiladzie pochód udał się do Ostrej Bramy, gdzie oddziały wojskowe, organizacje oraz publiczność przedefilowały w skupieniu przed kościołem św. Teresy, oddając hołd Sercu Marszałka. W czasie defilady przedstawiciele władz i obywatelski komitet obchodu święta udali się do kościoła, by złożyć hołd.
.............
Tablica pamiątkową w Zakopanem
W Zakopanem po nabożeństwie pochód organizacyj i stowarzyszen udał się na ulicę Kasprowicza (droga do Poronina) na t.zw. Chyców - Potok przed dom w którym w roku 1912 mieszkał Marszałek Józef Piłsudski. Po przemówieniu prezesa Zw. Górali, Wojciecha Krzeptowskiego, nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej z napisem: " W domu tym w roku 1912 mieszkał i zapoczatkował tworzenie polskiego skarbu narodowego ówczesny komendant Józef Piłsudski". Wczoraj rano z miejsca tego wyruszyla sztafeta, niosąc do Krakowa ziemię, pobraną z przed domu, aby ją złożyć na kopcu na Sowińcu. (PAT)

Szkółka polonijna
Z żalem zawiadamiamy, że Siostry Urszulanki nie poprowadzą w tym roku szkółki polonijnej. Przyczyną ich decyzji jest zbyt mała liczba zgłoszonych dzieci (zaledwie czworo ). Czyżby zabrakło już naszym małym pociechom i ich rodzicom czasu na miła rozrywkę i naukę, czy może rodzice mają trudności z dowożeniem dzieci a może termin spotkań proponowany przez Siostry nie wszystkim odpowiada. Informujemy, że zajęcia w tej szkółce mogą odbywać się jedynie w dni powszednie, ponieważ w dni wolne od pracy Siostry mają inne obowiązki. Przypominamy też, że istnieją szkółki polonijne w Helsinkach, Espoo i Vantaa. Zainteresowani mogą otrzymać szczegółowe informacje o działalności tych szkółek bezposrednio od nauczycielek (w Helsinkach i Vantaa pani Katarzyna Mazur-van Gilst tel. O9-6856255, 040-8434069 a w Espoo pani Danuta Kral- Leszczyńska tel. 09-4208716, 040-5333998 ) albo dzwoniąc pod numer telefonu ZP.

Konkurs recytatorski
Z przyjemnością informujemy, że Polonijne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne PTOK zaprasza dzieci i młodzież na konkurs recytatorski, który odbędzie się w Andrzejki, czyli 30 listopada 2002 roku. Miejsce i godzina rozpoczęcia konkursu zostaną podane w pózniejszym terminie. Zwyciezców czekają atrakcyjne nagrody. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej zabawie. Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły, prosimy zajrzeć na stronę internetową PTOK-a : www.geocities.com/ptokfin/

Nasz biuletyn
strona 3


Wspomnienia z wakacji

W tym roku byłam na wakacjach w Polsce. W Warszawie odwiedziłam moją babcię i dziadka. Spotkałam moje stare koleżanki Ines i Matyldę. Razem poszłyśmy do ZOO, w którym najbardziej podobały mi się żyrafy. Najlepiej jednak bawiłam się przed ZOO na starym drzewie w Parku Praskim. Następnego dnia poszliśmy do koleżanek do domu, aby popływać w basenie. Na basenie było bardzo wesoło. Odwiedziłam Stare Miasto z babcią i dziadkiem. Podobało mi się w Polsce pomimo tego, że było bardzo gorąco. W Hencie bawiłam się z moimi koleżankami. Prawie codziennie jeździlyśmy na rowerach. Raz poszłam do Sereny pływać z dwiema koleżankami. Pływałam też dużo w innych miejscach. Chodziłam spać do naszego domku na drzewie z koleżanką, grałyśmy tam w gry i rysowałyśmy. Najfajniej podczas całych wakacji było spać w domku na drzewie bo tam nie gryzły nas komary.

Veronika lat 8


Miałem fajne wakacje, ponieważ byłem w wielu rożnych miejscach. Zwiedziłem Warszawę, gdzie mieszkałem w naszym starym mieszkaniu. Z babcią i dziadkiem byłem na Starym Miescie i zjadłem dużo lodów bo bylo bardzo ciepło. Z koleżankami zwiedzałem ZOO i podobały mi się gady, gdyż były bardzo aktywne. Graliśmy w kręgle z tatą i Veroniką i gra była bardzo wyrównana. Po pobycie w Polsce wrociłem do Finlandii i mieszkałem z kolegami przez tydzien w namiocie, nie spaliśmy długo ale mieliśmy dużo siły. Jeździliśmy rowerami dziesieć kilometrów dziennie, chodziliśmy z dyskorolką do Olari i bawiliśmy się w lesie. Ostatnie dwa tygodnie byliśmy w Malezji. Zawsze marzyłem, aby pojechać do Malezji, ponieważ tam się urodziłem. Lecieliśmy cały dzień samolotem i byłem troche znużony. Zwiedzałem w Kuola Lumpur nasze stare kondominium, w którym było dużo ładnych basenów i fontan. Sklepikarz pamięta mnie bo codziennie kupowałem u niego lody i picie, kiedy miałem dopiero trzy lata. W Malezji często pada deszcz intensywnie ale krótko. Akurat, gdy poszliśmy do centrum handlowego, zaczeło lać. W ciagu minuty byliśmy kompletnie mokrzy ale nie szkodziło to nam bo było bardzo gorąco. W Kuala Lumpur spotkaliśmy się z Zygmuntem, Wika, Jarkiem i Torszynem, starymi znajomymi. Z Kuala Lumpur pojechaliśmy do Taman Negara Parku Narodowego. Najbardziej lubiłem chodzić w jaskini pełnej nietoperzy. Lubiłem też chodzić po najdłuższym wiszącym moście na świecie.


Na koniec wakacji byłem w Singapurze na nocnym safari w ZOO, gdzie były nietoperze dużo większe niż te w jaskini i dużo innych zwierząt, których nigdy wczesniej nie widziałem. Moje wakacje nie były nudne ale fajniej jest w szkole.
Benjamin lat 10

Piłka nożna

Nasza polonijna drużyna piłkarska - Hepuli LOT - Polonia rozpoczyna sezon w halowych rozgrywkach ligowych. Jeszcze nie mamy harmonogramu meczów ale zainteresowanych piłką nożną, treningami czy też tylko kibicowaniem prosimy o kontakt z Ryszardem Szymańskim, tel. 041-4452533.
Program i miejsca rozgrywek piłkarskich

Nowi członkowie _____________Uudet jäsenet

Na zebraniu zarządu przyjęto do Zjednoczenia - w dniu 4.09.2002: Anna i Juha Vierinen oraz ponownie wciągnięto na listę aktualnych członków Janusza i Raije Surwillo oraz Sławomira Urbańskiego, - a w dniu 1.10.2002 powrócili w nasze szeregi: Tarja Kokkonen, Marleena Heikkilä, Toni Talviheimo i Matti Laine.
Serdecznie witamy w naszym gronie! Tervetuloa!


LYHYESTI SUOMEKSI

Yhdistyksen seuraava kokous on sunnuntaina 27.10.2002 klo: 17.00 Pyhän Henrikin kirkon seurakuntasalissa Puistokatu 1, Helsingissä. Vieraanamme on Puolan Suurlähetystőn uusi Konsuli, Andrzej Jasionowski.
Tervetuloa!
Teemana - Puolan Itsenäisyyspäivä.

PUOLALAINSEN MUSIKKIN KONSERTTI
Puolan Itsenäisyyspäivän kunniaksi Temppeliaukion kirkossa lauantaina
9. marraskuutta 2002 klo 16.00.
Vapaa päässy.

PYHÄINPÄIVÄ
Perinteen mukaisesti käymme viemässä seppeleet haudoille. Tapaamme Taivaanlahden tenniskentän puistossa 02.11.02 klo 12.00, Hietakannaksentie (puh. luettelo sivu 38. ruutu 75/84).
JALKAPALLOA
Oma jalkapallojoukkueemme Hepuli LOT- Polonia aloittaa hallikautensa. Joukkueen tavoitteena on puolustaa viimevuotisia mitaleja. KANNUSTAJAT PAIKALLE!
Lisätietoja antaa:
Ryszard Szymanski puh. 041-4452533

Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie
PL 279
00120 Helsinki
e-mail: zjednoczenie.polskie@avenet.fi
http://www.avenet.fi/~zpolskie
Konto bankowe: Nordea-Senaatintori 124750-1263
Tel. +358 40 7494930

Zarząd
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik(strony-www)
Członek
Członek


Alicja Sollamo
Henryk Bigos
Jola Hilden
Tadeusz Tracewski
Danuta Kral-Leszczyńska
Beata Heikkinen

Nasz biuletyn
strona 4