Aktualności
Polskie Szkoły Internetowe Libratus
Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny, który oferuje bezpłatną polską edukację dla dzieci Polaków przebywających za granicami kraju. Umożliwia najmłodszym stały kontakt z językiem ojczystym oraz zapewnia wykształcenie zgodnie z polską podstawą programową. Nauczanie przebiega w formie kształcenia domowego, przez Internet. Przeczytaj więcej...
Język polski jako obcy
Varia Centrum specjalizuje się w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Więcej informacji na temat kursów na stronie internetowej www.varia-course.com/en/About_us/.
Jubileusz 100-lecia ZP
Składki członkowskie
Składki członkowskie zostają utrzymane na poziomie zeszłego roku i wynoszą:
    € 30 - składka podstawowa,
    € 15 - pozostali członkowie rodziny (jeśli ktoś z tej rodziny uiścił już pełną opłatę podstawową),
    € 15 - emeryci i renciści, studenci, bezrobotni i inni uprawnieni do zniżki z powodu szczególnych okoliczności przyznanych przez Zarząd Zjednoczenia.
Numer konta bankowego ZP: NORDEA - FI13 1247 5000 0012 63
Prosimy o podanie na dokumencie wpłaty imion i nazwisk osób, których te składki dotyczą.

Apelujemy o wpłacanie składek rocznych do końca marca 2017, gdyż to warunkuje przetrwanie największego kryzysu w 100 letniej historii organizacji. Nawet skromne wpłaty dodatkowe czy składki z wyprzedzeniem nawet na trzy lata będą mile widziane. O ewentualnych sponsorach pisać będziemy na naszych stronach Internetowych i w KONTAKTACH.


Napisali o nas:
Jubileusz 95-lecia Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach w relacji posła na Sejm pani Joanny Fabisiak, prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pana Tadeusza Pilata i pana Józefa Komarewicza w Wiadomościach 24.pl.

Przesłane przez panią Joannę Fabisiak gratulacje wraz podziękowaniem za zaproszenie. Gratulacje przysłane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", przez Urząd miasta Wągrowca oraz burmistrza tegoż miasta.

W kwartalniku 1/2008 Wspólnoty Polskiej na stronach 6-11 jest obszerny artykuł o Zjednoczeniu Polskim z okazji 90-lecia. Przeczytaj ...