Jubileusz 100-lecia Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach
 
Obchody 100-lecia założenia Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach rozpoczęły się dnia 20 maja od uroczystości jubileuszowej w Helsińskim Konserwatorium Muzycznym, podczas której w części oficjalnej głos zabrali: prezes Zjednoczenia pan Michał Zieliński, Chargé d'affaires a.i. RP w Finlandii pan Tomasz Kozłowski oraz przewodniczący Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pan Taduesz Pilat, specjalnie przybyły na tę okazję do Helsinek. W przemówieniu prezes M. Zieliński przedstawił historię organizacji i wspomniał wybitnych jej działaczy. Zebrani mieli także możliwość zapoznania się z wystawą plansz obrazujących historię Zjednoczenia Polskiego.
Zaproszeni goście
Po oficjalnych przemówieniach i kawie z ciastkami ciąg dalszy uroczystości uświetnił Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke, który przedstawił spektakl muzyczny składający się z polskich pieśni i tańców regionalnych.


    

Następnego dnia, w niedzielę 21 maja w kościele NMP w Helsinkach odprawiona została msza w intencji Zjednoczenia Polskiego z oprawą muzyczną przygotowaną przez chór "Dzieci Płocka".


Tekst opracował Jerzy Gogulski